mba logo eng
 

univ logo2

תקופה 1: 16.10.2018 - 21.12.2018

תקופה 2: 01.01.2019 - 01.03.2019

תקופה 3: 05.03.2019 - 10.05.2019

תקופה 4: 14.05.2019 - 12.07.2019

תקופה 5: 16.07.2019 - 19.09.2019

 • קבלת החלטות בעידן Big Dataקבלת החלטות בעידן Big Data - ד"ר ליאור זלמנסון - קורס בחירה
 • מבוא לעקרונות למידת מכונה (5213) - ד"ר אלכס פרד - קורס בחירה
 • המשתמש המחובר-בין השתתפות למעורבותהמשתמש המחובר-בין השתתפות למעורבות (5216) - ד"ר ליאור זלמנסון - קורס בחירה
 • שיטות מחקר איכותניות (5210) - ד"ר אורן מאיירס - קורס חובה במסלול א'

תקופה 6: אוקטובר 2019 - דצמבר 2019

 • מודלים לניבוי (5220) - מר איתן נצר - קורס בחירה
 • פיתוח משחקים לארגונים (4065) - גב' גנית ריכטר
 • ביבליומטריה (5200) - ד"ר אבישג גורדון - קורס חובה לספח ספרנות
 • מערכות לתיעוד מידע (5201) - ד"ר מאשה זולוטרבסקי - קורס חובה לספח ספרנות
 • ויזואליזציה (5209) - ד"ר יעל אלבו - קורס בחירה

תקופה 7: דצמבר 2019 - פברואר 2020

 • פרקטיקום ועבודה מסכמת (4900) 
 • מחקר תזה

* שימו לב כי המערכת נתונה לשינויים