mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

פרופ' אופירה אילון

OfiraAyalon

פרופסור מלא (מומחה)

דואר אלקטרוני: aofira@gmail.com

טלפון: 04-8292190

מיקום המשרד: בניין ג'ייקובס, חדר 509

שעות קבלה: בתיאום מראש

פרופ' אילון בעלת תואר ראשון בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון ואת התארים המתקדמים השלימה בהנדסה חקלאית בטכניון בחקר מדיניות הטיפול בפסולת מוצקה.

חברת סגל אקדמי בכיר בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה משנת 2001.

לאורך הקריירה שלה, שילבה פרופ' אילון את המחקר האקדמי, ההוראה, הנחיית מחקרים שנערכים על ידי סטודנטים לתואר שני ושלישי יחד עם פיתוח מומחיות בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה, תוך נגיעה בנושאים הסביבתיים הדחופים ביותר - הן ברמה הארצית והן במגוון של נושאים בינלאומיים. מסלולים מקבילים אלה חיזקו זה את זה, ומאפשרים לה לתרום תרומות ייחודיות בשני התחומים.

בשנת 2018 זכתה פרופ' אילון בפרס מיכאל לנדאו של מפעל הפיס לחקר הקיימות.

נושאי מחקר

  • ניהול סביבתי
  • טיפול בפסולת וניהולה, לרבות צמצום בזבוז מזון
  • מדיניות אנרגיה וניהולה
  • שינויי אקלים - הפחתת פליטות גזי חממה והיערכות לשינויים אלה

הוראה

קורסי חובה: אנרגיה וסביבה, אנרגיות מתחדשות, אחריות תאגידית/ מערכות ניהול סביבתיות, הנחיית פרויקטים בחוג

קורסי בחירה: טיפול בפסולת מוצקה, ניהול סביבתי בישראל, קמפוס אנרגיה, קמפוס פסולת

 

פרופיל חוקר בגוגל סקולר