mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

MA בניהול ומדיניות אנרגיה

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים הינה הרחבת הידע המקצועי של אנשים העוסקים בתחום מקורות האנרגיה בארץ ובעולם, בדגש על מדעי החברה והניהול, כולל פיתוח וקידום אנרגיות חלופיות וכן כלכלת אנרגיה וסביבה. בחינת ההיבטים הסביבתיים, הרגולטוריים והכלכליים של פיתוח מקורות אנרגיה, והכשרת התלמידים לתפקידי ניהול וקביעת מדיניות במשק. כמו כן, הכשרת תלמידי מחקר בתחום מדיניות האנרגיה ועידוד מחקרים בתחום.

מבנה התוכנית

התוכנית מתפרסת על פני שמונה תקופות לימוד רצופות, הנמשכות כל אחת תשעה שבועות, במתכונת המקובלת בפקולטה לניהול.

מתכונת הלימודים

בלימודי התואר השני מתנהלים בשני מסלולים:

מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - קורסים בהיקף של 28 שש"ס, לא כולל לימודי השלמה.

מסלול ב' עם כתיבת פרויקט גמר - קורסים בהיקף של 36 שש"ס, לא כולל לימודי השלמה.

במסלול א' נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה בדרג 3 - 4 מתוך החוג ומחוץ לחוג, וכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).

במסלול ב' נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה בדרג 3 - 4 מתוך החוג ומחוץ לחוג, וכתיבת פרויקט גמר בנושא בינתחומי.

במידת הצורך, מותאמת תוכנית לימודי השלמה אישית לכל תלמיד, הנקבעת על ידי ועדת הקבלה החוגית בהתאם ללימודים בתואר הראשון. לימודי ההשלמה אינם נמנים במסגרת צבירת השעות לתואר והציונים בקורסים אלה אינם נכללים בממוצע הציונים הסופי.

כל הסטודנטים מתקבלים לחוג למסלול ב' (ללא תזה). בסוף השנה הראשונה, תלמידים עם ממוצע 87 ומעלה, המבקשים לכתוב תזה יגישו הצהרת כוונות בינתחומית ואישור שני מנחים. ועדת ההוראה תאשר מעבר למסלול עם תזה (מסלול א') בהתאם להישגי התלמיד ולהצעה שהגיש. הצעת מחקר מלאה, המועברת לשיפוט חיצוני, תוגש לא יאוחר מחודש מאי בשנת הלימודים השנייה.

תעודה

המסיימים בהצלחה את התוכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך (.M.A) של אוניברסיטת חיפה ב"ניהול משאבי טבע וסביבה".
לאישור הזכאות יצורף ספח בו יצוין תחום ההתמחות "ניהול ומדיניות אנרגיה".

MA בניהול קיימות בסביבה בנויה

מטרת הלימודים

התכנית המוצעת בניהול קיימות בסביבה בנויה נועדה להקנות בסיס ידע מוצק וכלים יישומיים בניהול קיימות בשטחים בנויים לחוקרים, לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות קיימים ועתידיים בשלטון המרכזי והמקומי, במגזר הפרטי ובארגוני החברה האזרחית (המגזר השלישי), ולהכשירם להתמודדות עם ההזדמנויות והאתגרים המורכבים הטמונים בניהול אינטגרטיבי ומקיים של סביבות בנויות בשלבי פיתוח שונים.

מבנה התכנית

התכנית מתפרסת על פני שמונה תקופות לימוד רצופות, הנמשכות כל אחת תשעה שבועות, במתכונת המקובלת בפקולטה לניהול.

מתכונת הלימודים

לימודי התואר השני מתנהלים בשני מסלולים:
מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - קורסים בהיקף של 28 שש"ס, לא כולל לימודי השלמה.
מסלול ב' עם כתיבת פרויקט גמר - קורסים בהיקף של 36 שש"ס, לא כולל לימודי השלמה.
במסלול א' נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה מתוך החוג ומחוץ לחוג, וכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).
במסלול ב' נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה מתוך החוג ומחוץ לחוג, וכתיבת פרויקט גמר בנושא בין-תחומי.
במידת הצורך, מותאמת תכנית לימודי השלמה אישית לכל תלמיד, הנקבעת על ידי ועדת הקבלה החוגית בהתאם ללימודים בתואר הראשון. לימודי ההשלמה אינם נמנים במסגרת צבירת השעות לתואר והציונים בקורסים אלה אינם נכללים בממוצע הציונים הסופי.
כל הסטודנטים מתקבלים לחוג למסלול ב' (ללא תזה). בסוף השנה הראשונה, תלמידים עם ממוצע 87 ומעלה המבקשים לכתוב תזה, יגישו הצהרת כוונות בין-תחומית ואישור מנחה. ועדת ההוראה תאשר מעבר למסלול עם תזה (מסלול א') בהתאם להישגי התלמיד ולהצעה שהגיש. הצעת מחקר מלאה המועברת לשיפוט חיצוני, תוגש לא יאוחר מחודש מאי בשנת הלימודים השנייה.

תעודה

המסיימים בהצלחה את התכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך (.M.A) ב"ניהול משאבי טבע וסביבה" מאוניברסיטת חיפה.
לאישור הזכאות יצורף ספח בו יצוין תחום ההתמחות "ניהול קיימות בסביבה בנויה".

sustainability-flyer-pic

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה הוקם בשנת תשס"ט (1998), במטרה להקנות השכלה אקדמית גבוהה בתחום פיתוח בר-קיימא. אוניברסיטת חיפה הינה חלוצה ומובילה בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה וכן פיתוח בר קיימא בארץ ומקנה מסגרת ייחודית ללימוד ניהול מערכות סביבתיות ומדיניות סביבתית.

בחוג תכנית ללימודי דוקטורט וחמש תכניות לתואר שני:

 1. ניהול משאבי טבע וסביבה
 2. ניהול ומדיניות אנרגיה
 3. ניהול קיימות בסביבה בנויה
 4. International MBA Program Specializing in Sustainability (בשפה האנגלית) 
אנו מזמינים אתכם לקרוא עוד על החוג ועל פיתוח בר-קיימא ולהתעדכן באופן שוטף בדפי האתר ובדף הפייסבוק שלנו facebook logo.
 

למידע נוסף על החוג - לחצו כאן

 

registrationBanner

 

ההרשמה למחזור הבא של לימודי תואר שני נמשכת!

מערכת שיעורים מלאה של החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

תכניות לימודים בחוג

מלגות

החוג מעודד את תלמידיו להגיש בקשות ולהתמודד על מענקים, פרסים ומלגות.

בקטגוריה זו ניתן למצוא קישורים לקולות קוראים ולאתרי מלגות.
אנו ממליצים לכם, התלמידים בחוג, להיכנס מידי פעם לקישורים הללו ולעבור על המלגות והקולות הקוראים. אנו נעשה ככל שביכולתנו לתמוך בבקשות שתגישו.

אוניברסיטת חיפה

מלגות לתואר שני - אוניברסיטת חיפה (הרשות ללימודים מתקדמים)

מומלץ לקרוא את תקנון המלגות לתואר שני מטעם אוניברסיטת חיפה. התקנון מפרט את מגוון המלגות המוענקות לסטודנטים לתואר שני מטעם אוניברסיטת חיפה (דרך הרשות ללימודים מתקדמים), התהליך להעברת הבקשות/המלצות לקבלת המלגה והקריטריונים לקבלתה.

מלגות מקרנות חיצוניות (הרשות ללימודים מתקדמים)

קולות קוראים מקרנות ומרכזי מחקר חיצוניים המועברים לרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה ומרוכזים באתר הרל"מ.

ריכוז מלגות באתר דיקנאט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

מלגות מגופים שונים מרוכזות ומפורסמות באתר דיקנאט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה- מלגות על בסיס סוציו-אקונומי ומלגות הצטיינות.

שונות 

 1. מלגות באתר משרד החינוך- ריכוז כל הקרנות המעניקות מלגות בחלוקה על פי קריטריונים שונים
 2. ריכוז מלגות באתר התאחדות הסטודנטים בישראל
 3. קרן הסיוע לסטודנטים המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך והתרבות | להוראות והנחיות
 4. מלגות משרד המדע והטכנולוגיה
 5. מלגות מפעל הפיס (מלגות לציבור הרחב לשכ"ל מלא, מלגות חד שנתיות, מלגות למגזר הערבי)
 6. מלגות אייסף ( ISEFI ), הקרן הבינלאומית לחינוך
 7. מלגות היא"ס (עולים חדשים)
 8. מלגות נעמ"ת (לסטודנטיות בלבד)
 9. פרויקט "רבדים" בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה (העשרה בנושאי יהדות ואקטואליה)