mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית הדוקטורט של החוג למנהל עסקים - קורסי חובה תשע"ט

209.4411.א סוגיות נבחרות במחקר במדעי החברהבהוראתו של פרופ' שלמה הראלי - ימי ג' בין 9-12 בתקופה בין 18.12.2018 – 15.02.2019

209.4460.ב סמינר הכנה לתזה ולדוקטורט, בהוראתה של פרופ' מיכל בירון - ימי שישי בין 11-14 בתקופה בין 22.02.2019-10.05.2019

209.4450.ב שיטות מחקר מתקדמות, בהוראתו של פרופ' דניאל צבר - מועדי השיעורים טרם נקבעו ויפורסומו בהמשך