mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ד - כיתות ברקן ובשמת

שנת הלימודים תשע"ט

תקופת לימוד 1 (18.10.2018 - 14.12.2018) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 2 (20.12.2018 - 15.02.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 3 (19.02.2019 - 10.05.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 4 (14.05.2019 - 12.07.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

חופשת פסח : 17.04.2019 - 27.04.2019

תקופת לימוד 5 (16.07.2019 - 27.09.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

שנת הלימודים תש"פ

תקופת לימוד 6 (31.10.2019 - 27.12.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

(*) ייתכנו שינויים בקורסים הנלמדים

דרישות קדם בקורסים השונים

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה שבה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות, ואף עשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.