mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ד - כיתות "ברקן" ו"בשמת"

שנת הלימודים תשע"ט

תקופת לימוד 1 (18.10.2018 – 14.12.2018) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 2 (20.12.2018– 15.02.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 3 (19.02.2019 – 10.05.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 4 (14.05.2019 – 12.07.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

*  חופשת פסח : 17.04.2019 – 27.04.2019

תקופת לימוד 5 (16.07.2019– 27.09.2019)

 • הסביבה המשפטית של ניהול העסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן סיון
 • ניתוח דוחות כספיים, 0.5 קורס (4220) - רו"ח אילן להט
 • חשבונאות ניהולית (4160) - רו"ח איציק לב

* יש לבחור קורס אחד מתוך השניים

שנת הלימודים תש"פ

תקופת לימוד 6 (29.10.2018– 27.12.2018)

 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל
 • אינטגרציה בתהליכי מיזוגים ורכישות (4255) - מר איקה אברבנאל
 • יזמות עסקית, 0.5 קורס (4329) - ד"ר ברק בן אבינועם
 • עסקים בין-לאומיים, 0.5 קורס (4295) - מר משה מנור
 • סדנת ביטוח (4222) - מר גיל מזרחי
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס

תקופת לימוד 7 ( 31.12.2018– 28.02.2019)

 • קשר לעסקים: מפגשים עם מנכ"לים (4310)
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס
 • ניהול אחריות תאגידית (4351) - פרופ' אופירה אילון
 • אסטרטגיה תאגידית (4352) - ד"ר ניר ברילר
 • פורום עסקים (4301)

 

דרישות קדם בקורסים השונים

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה יאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה שבה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למספר תקופות, והיא תחייב גם תוספת תשלום שכר- לימוד.

 

(*) ייתכנו שינויים בקורסים הנלמדים