mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ד - כיתות ברקן ובשמת

שנת הלימודים תשע"ט

תקופת לימוד 1 (18.10.2018 - 14.12.2018) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 2 (20.12.2018 - 15.02.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 3 (19.02.2019 - 10.05.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 4 (14.05.2019 - 12.07.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

חופשת פסח : 17.04.2019 - 27.04.2019

תקופת לימוד 5 (16.07.2019 - 27.09.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

שנת הלימודים תש"פ

תקופת לימוד 6 (31.10.2019 - 27.12.2019)

 • יזמות עסקית, 0.5 קורס (4329) - ד"ר ברק בן אבינועם*
 • עסקים בינלאומיים, 0.5 קורס (4295) - מר משה מנור*
 • סדנת ביטוח, 0.5 קורס (4222) - מר גיל מזרחי
 • אסטרטגיה תאגידית (4352) - ד"ר ניר ברילר
 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס

  * יש לבחור קורס אחד מתוך השניים

  תקופת לימוד 7 (02.01.2020 - 28.02.2020)

 • אבטחת מידע (4441) - פרופ' שי גירון
 • ניהול אחריות תאגידית (4351) - פרופ' אופירה אילון
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס 

(*) ייתכנו שינויים בקורסים הנלמדים

דרישות קדם בקורסים השונים

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה שבה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות, ואף עשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.