mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ד - כיתות "ברקן" ו"בשמת"

שנת הלימודים תשע"ט

תקופת לימוד 1 (18.10.2018 – 14.12.2018) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 2 (20.12.2018– 15.02.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 3 (19.02.2019 – 10.05.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

תקופת לימוד 4 (14.05.2019 – 12.07.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

*  חופשת פסח : 17.04.2019 – 27.04.2019

תקופת לימוד 5 (16.07.2019– 27.09.2019) - מערכת ברקן, מערכת בשמת

שנת הלימודים תש"פ

תקופת לימוד 6 (29.10.2019– 27.12.2019)

 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל
 • יזמות עסקית, 0.5 קורס (4329) - ד"ר ברק בן אבינועם*
 • עסקים בין-לאומיים, 0.5 קורס (4295) - מר משה מנור*
 • סדנת ביטוח, 0.5 קורס (4222) - מר גיל מזרחי
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס

  * יש לבחור קורס אחד מתוך השניים

  תקופת לימוד 7 (31.12.2019– 28.02.2020)

 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס
 • אסטרטגיה תאגידית (4352) - ד"ר ניר ברילר
 •  

דרישות קדם בקורסים השונים

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה יאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה שבה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למספר תקופות, והיא תחייב גם תוספת תשלום שכר- לימוד.

(*) ייתכנו שינויים בקורסים הנלמדים