mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ה - כיתות גומא וגפן

תחילת לימודים 31.10.2019 - ב' בחשון תש"פ

שנת הלימודים תש"פ 

תקופת לימוד 1: 31.10.2019 - 27.12.2019

 • סוגיות במדעי ההתנהגות (4010) - פרופ' שלמה הראלי
 • ניהול השיווק (4150) - ד"ר יואל אסרף
 • כלכלה ניהולית (4030) - פרופ' שוש שהרבני
 • שיטות כמותיות (4020) - גב' אדוה עבדי-קרסיקוב
 • שאון דיגיטלי, מתוקשב (4444) - פרופ' שיזף רפאלי

תקופת לימוד 2: 02.01.2020 - 28.02.2020

 • מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף
 • התנהגות ארגונית (4070) - פרופ' שי צפריר
  • עסקים אלקטרוניים (4090) - פרופ' שיזף רפאלי
 • אתיקה ניהולית (0.5 קורס) (4315) - ד"ר אריה רשף

תקופת לימוד 3: 05.03.2020 - 15.05.2020

 • ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון
 • ניהול משא ומתן עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן
  • חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי

חופשת פסח: 06.04.20 - 19.04.20

תקופת לימוד 4: 21.05.2020 - 17.07.2020

 • השקעות (4210) - ד"ר דורון ניסני
  • אסטרטגיה עסקית (4290) - ד"ר ניר ברילר
 • אסטרטגיה שיווקית (4190) - ד"ר קימברלי וויבר
  • ניהול ארגונים ואסטרטגיה של משאבי אנוש (4075) - ד"ר אורנית רז

תקופת לימוד 5: 23.07.2020 - 25.09.2020

 • הסביבה המשפטית של ניהול העסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן-סיון
 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן
 • חשבונאות ניהולית (0.5 קורס) (4160) - רו"ח יצחק לב

ערב ראש השנה תשפ"א - 17.09.2020

שנת הלימודים תשפ"א

תקופה 6

 • ניהול פרוייקטים (4200) - דורה
 • אינטגרציה בתהליכי מיזוגים ורכישות (4255) - איקה
 • יזמות עסקית (0.5 קורס) (4329) - ברק
 • עסקים בינלאומיים (0.5 קורס) (4295) - משה מנור
 • סדנת ביטוח (4222) - גיל
 • משחק עסקים (4338) - עמוס

תקופה 7

 • קשר לעסקים - מפגשים עם מנכ"לים (4310) - ניר
 • משחק עסקים (4338) - עמוס
 • ניהול אחריות תאגידית (4351) - אופירה
 • אסטרטגיה תאגידית (4352) - ניר

(*) ייתכנו שינויים

 

 

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה, ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה שבה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למספר תקופות, והיא תחייב גם תוספת של תשלום שכר לימוד.