mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ה - כיתות גומא וגפן

תחילת לימודים 31.10.2019 - ב' בחשון תש"פ

שנת הלימודים תש"פ 

תקופת לימוד 1: 31.10.2019 - 27.12.2019 - מערכת גומא, מערכת גפן


תקופת לימוד 2: 02.01.2020 - 28.02.2020

 • מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף
 • התנהגות ארגונית (4070) - פרופ' שי צפריר
 • עסקים אלקטרוניים (4090) - פרופ' שיזף רפאלי
 • אתיקה ניהולית (0.5 קורס) (4315) - ד"ר אריה רשף


תקופת לימוד 3: 05.03.2020 - 15.05.2020

 • ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון
 • ניהול משא ומתן עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן
 • חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי

חופשת פסח: 06.04.20 - 19.04.20


תקופת לימוד 4: 21.05.2020 - 17.07.2020

 • השקעות (4210) - ד"ר דורון ניסני
 • אסטרטגיה עסקית (4290) - ד"ר ניר ברילר
 • אסטרטגיה שיווקית (4190) - ד"ר קימברלי וויבר
 • ניהול ארגונים ואסטרטגיה של משאבי אנוש (4075) - ד"ר אורנית רז


תקופת לימוד 5: 23.07.2020 - 25.09.2020

 • הסביבה המשפטית של ניהול העסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן-סיון
 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן
 • חשבונאות ניהולית (0.5 קורס) (4160) - רו"ח יצחק לב

ערב ראש השנה תשפ"א - 17.09.2020

שנת הלימודים תשפ"א

תקופת לימוד 6: אוקטובר-דצמבר 20'

 • יזמות עסקית (0.5 קורס) (4329) - ד"ר ברק בן אבינעם*
 • עסקים בינלאומיים (0.5 קורס) (4295) - ד"ר משה מנור*
 • סדנת ביטוח (4222) - מר גיל מזרחי
 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס
  * יש לבחור קורס אחד מתוך השניים


תקופת לימוד 7: דצמבר 20' - פברואר 21'

 • אבטחת מידע (4441) - פרופ' שי גירון
 • ניהול אחריות תאגידית (4351) - פרופ' אופירה אילון
 • אסטרטגיה תאגידית (4352) - ד"ר ניר ברילר
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים

 

דרישות קדם בקורסים השונים:

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.