mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

MBA למנהלים - מחזור כ"ב, 2018-2016, כיתות תאנה ותמר

תקופה 1: 30.12.2016-03.11.2016 - מערכת תאנה, מערכת תמר

תקופה 2: 03.03.2017-05.01.2017 - מערכת תאנה, מערכת תמר

תקופה 3: 12.05.2017-09.03.2017 - מערכת תאנה, מערכת תמר

תקופה 4: 14.07.2017-18.05.2017 - מערכת תאנה, מערכת תמר

תקופה 5: 15.09.2017-20.07.2017 - מערכת תאנה, מערכת תמר

תקופה 6: אוקטובר 2017 - דצמבר 2017 - מערכת תאנה, מערכת תמר

תקופה 7: דצמבר 2017 - פברואר 2018 - מערכת תאנה, מערכת תמר

 

דרישות קדם בקורסים השונים

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה שבה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור, שהמתנה זו עלולה להתארך למספר תקופות, והיא תחייב גם תוספת תשלום של שכר לימוד.

 

(*) ייתכנו שינויים בקורסים הנלמדים