mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

בוגרי החוג למינהל עסקים

לחוג למנהל עסקים גוף בוגרים רחב המונה מאות בוגרים ובגרות.

הפקולטה לניהול שמה דגש על פיתוח קשרים בין האקדמיה והתעשיה. באמצעות בוגרי הפקולטה אנו מנסים לזהות הזדמנויות תעסוקה והזדמנויות עסקיות הקשורות לקשרים מסוג זה. לאורך כל שנות פעילותה של הפקולטה, אנו מנסים לשמור ולהעמיק את הקשרים עם בוגריה. לפני כ-10 שנים הקימה קבוצה של מוסמכים יחד עם הנהלת הפקולטה את פורום העסקים- במה המארחת אנשי שם מעולם העסקים והכלכלה, מהארץ ומחו"ל. מפגשי הפורום, הנמשכים עד היום ואליהם מוזמנים סטודנטים ובוגרים כאחד, יוצרים מערכת של הכרויות וקשרים ענפה, התורמת הן לפקולטה והן לבוגריה. כמו כן נערכים סמינרים ומפגשי מחקר עם בוגרי הפקולטה אשר לומדים ומלמדים בארץ ובעולם.

אנו משתפים את הבוגרים שלנו בתהליך מיון וקבלת הלומדים החדשים ומזמינים אותם לכל הפעילויות שמתקיימות במסגרת הפקולטה ומרכזי המחקר שלה.

לחוג קבוצה גדולה של בוגרים באתר Linked-In, שם מתקיימת פעילות ענפה, אם בתחום חיפוש עבודה ואם בדיונים מקצועיים בנושאים שונים.