mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

דבר דיקן הפקולטה לניהול

יצחק סמואל

הפקולטה לניהול מברכת את הבאים בשעריה. כבר קרוב לשני עשורים, אנו מכשירים מנהלים ומקנים ידע וכלים הדרושים לעבודת הניהול. 
 מאות מבוגרינו משובצים בתפקידי ניהול והנהגה בכל שדרות המשק והחברה הישראלית. 
 אנו גאים על בוגרים אלה, המהווים חלק מתרומתנו לחברה ולכלכלה. 

הפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה שמה לה למטרה להיות מובילה בהוראה ומחקר אקדמי הרלבנטי לטווח רחב של תעשיות וסקטורים ישראליים בסביבה הגלובלית.
הפקולטה גאה בתוכניות הלימודים האיכותיות שלה, הן בתכניות לימודי תואר שני והן במחקרי הדוקטורט, וכן בפעילויות המחקריות האינטנסיביות המתרחשות בין כתליה, כמו גם במעורבותה בחברה ובכלכלה בישראל. כמו כן, נהנית הפקולטה מקשרים חזקים עם עולם התעשייה. בימים אלו אנו שוקדים על הרחבת קשרינו בחו"ל. בנוסף לסגל האקדמי הקבוע של הפקולטה קיים סגל מרצי חוץ המומחים בתחומים יישומיים, וחלק מסגל זה הם אורחים ממוסדות אקדמיים ומן התעשייה בחו"ל.
תנופת הפיתוח וההתרחבות כוללת גם את התרחבותו של סגל הפקולטה. במסגרת מרכזי המחקר  אנו מקיימים פעילות מחקר נרחבת, ובמסגרתה הסגל פעיל בפרויקטים המעורבים בקהילה, הכשרת תלמידים מתקדמים ומעורבות בתעשייה ובארגונים.
הפקולטה ממוקמת באחד המקומות היפים בארץ. יופיו של המקום איננו רק חיצוני. הוא ניכר גם באווירה הטובה השורה בין אלו הלומדים והעובדים בו. אנו גאים על התלמידים, המרצים והסגל המנהלי המעולים, שחברו כאן ליצירת מרכז של מצוינות. כולנו מכירים בכך שניהול הוא מקצוע וגם מחויבות לדוגמא אישית ולמנהיגות. 

אני מזמין אותך להשתתף בחוויות הלימוד, המחקר והיצירה בפקולטה לניהול. 
תמיד אפשר למצוא אצלנו דלת פתוחה ועניין במצטרפים חדשים.

פרופ' יצחק סמואל

דיקן הפקולטה לניהול