mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תכנית הלימודים לתואר מ"א בניהול מידע וידע

מטרת התכנית היא להכשיר חוקרים ואנשי מקצוע בתחום פורץ דרך של מידע וידע. הנושאים הנלמדים מתחלקים לשני היבטים עיקריים של המידע -- התנהגות אנושית וחברתית מול מידע ושיטות טכניות מעולם ה-Data Science לניתוח מידע. התכנית שואבת מתחומי לימוד שונים, כגון מדעי החברה, ניהול ומדעי המחשב, אך ממקדת אותם למטרה אחת - להבין את המידע, איך הוא נוצר ונצרך (ההיבט האנושי-חברתי) ואיך להפיק ממנו תועלת (היבט ניתוח המידע).

הבוגר יוכל להשתלב בתפקידים שונים, כגון Data Scientist, User engagement Manager ותפקידים בתחום המודיעין העסקי, שיווק מקוון, פרטיות המידע וועוד.

מערכת השעות המלאה של שנה"ל תשע"ח, לדוגמה (נתון לשינויים ב-תשע"ט)

בחוג שני מסלולי לימוד - מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול מעשי עם עבודת גמר (מסלול ב').

בשני המסלולים קיימת גם אפשרות לספח בספרנות.

תנאי סיום הלימודים בתכנית

המסיימים בהצלחה את תכנית הלימודים יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה בניהול מידע וידע (M.A.).

לימודים במסלול א' כוללים לימודים בהיקף של 32 שעות לימוד (שש"ס) ועבודת גמר מחקרית;
לימודים במסלול ב' כוללים לימודים בהיקף של 40 שעות לימוד ועבודה מסכמת.

על כל סטודנט במסלול א' להשתתף לפחות בשני קורסים הדורשים עבודה סמינריונית;
על כל סטודנט במסלול ב' להשתתף לפחות בשלושה קורסים כאלה.

תלמיד חייב להשיג ממוצע משוקלל סופי של 76 לפחות כדי להיות זכאי לתואר M.A. בניהול מידע וידע.

מבנה הציון

 • מסלול א' - עם עבודת גמר מחקרית
  • קורסי חובה ובחירה 40%
  • עבודות סמינריוניות 20%
  • עבודה גמר מחקרית - תזה 40%
 • מסלול ב' - מעשי עם עבודה מסכמת
  • קורסי חובה ובחירה 60%
  • עבודות סמינריוניות 20%
  • עבודה מסכמת 20%