mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

מערכת שעות מחזור תשע"ט

תקופה 1: 16.10.2018 - 21.12.2018

תקופה 2: 01.01.2019 - 01.03.2019

תקופה 3: 05.03.2019 - 10.05.2019

 • כלכלת מידע (4050) - פרופ' דפנה רבן  - קורס חובה
 • טכנולוגיות ברשת האינטרנט (5211) - ד"ר אסנת מוקרין - קורס חובה
 • שיטות כמותיות א' (4100) - ד"ר ניצה ברקו - קורס חובה

תקופה 4: 14.05.2019 - 12.07.2018

 • אנליזת רשתות חברתיות (5212) - ד"ר אסנת מוקרין - קורס בחירה
 • שיטות כמותיות ב' (4200) - ד"ר ניצה ברקן - קורס בחירה
 • ניהול מידע (4067) - מר יגאל חמיש - קורס בחירה
 • סמינר מחקר (4500) - ד"ר דיוויד בודוף - קורס חובה במסלול א'

תקופה 5: 16.07.2019 - 19.09.2019

 • קבלת החלטות בעידן Big Dataקבלת החלטות בעידן Big Data - ד"ר ליאור זלמנסון - קורס בחירה
 • מבוא לעקרונות למידת מכונה (5213) - ד"ר אלכס פרד - קורס בחירה
 • המשתמש המחובר-בין השתתפות למעורבותהמשתמש המחובר-בין השתתפות למעורבות (5216) - ד"ר ליאור זלמנסון - קורס בחירה
 • שיטות מחקר איכותניות (5210) - ד"ר אורן מאיירס - קורס חובה במסלול א'

תקופה 6: אוקטובר 2019 - דצמבר 2019

 • מודלים לניבוי (5220) - מר איתן נצר - קורס בחירה
 • פיתוח משחקים לארגונים (4065) - גב' גנית ריכטר
 • ביבליומטריה (5200) - ד"ר אבישג גורדון - קורס חובה לספח ספרנות
 • מערכות לתיעוד מידע (5201) - ד"ר מאשה זולוטרבסקי - קורס חובה לספח ספרנות
 • ויזואליזציה (5209) - ד"ר יעל אלבו - קורס בחירה

תקופה 7: דצמבר 2018 - פברואר 2019

 • פרקטיקום ועבודה מסכמת (4900) 
 • מחקר תזה

* שימו לב כי המערכת נתונה לשינויים