mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תנאי קבלה

יתקבלו נשים וגברים העונים על כל התנאים הבאים:

 1. בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*, בציון גמר של 80 ומעלה
 2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון
 3. עמדו בבחינת GMAT, הכוללת חלק כמותי וחלק מילולי, וקיבלו ציון מינימאלי שייקבע
  • בחלק מתוכניות הלימוד תתקיים בחינת כניסה חוגית, במקום בחינת ה-GMAT. הבחינה כוללת חלק מילולי, כמותי ובחינה באנגלית ודורשת עמידה בציון מינימלי שייקבע מעת לעת
  • מועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת ה- GMAT / בחינת המיון החוגית
  • מועמדים בעלי תואר שני >ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ונושאי משרות בכירות בניהול, רשאים לבקש פטור מבחינת ה- GMAT או מהבחינה הפנימית
  • ועדת ה-MA של החוג למנהל עסקים תדון בכל הבקשות לפטור מבחינת ה-GMAT / בחינת המיון החוגית
 4. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה
 5. לאחר ראיון

* מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE כתנאי לקבלתם. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

מבחן GMAT

מועמדים לתוכנית MBA למנהלים נדרשים לעמוד בבחינת ה- GMAT. יש לצרף מקור או עותק מאושר של התוצאות. מומלץ להתכונן היטב למבחן ה- GMAT, המתקיים בשפה האנגלית מול מחשב.

 • לרישום לבחינת ה- GMAT ניתן להתקשר לטלפון: 0031-263521577 או לפנות באמצעות פקס: 0031-263521278.
 • לאתר הרשמי של ה-GMAT: http://www.mba.com/mba
 • ניתן להגיש את תוצאות בחינת ה-GMAT למרכזות תכניות ה-MBA עד סוף חודש מאי בכל שנה.

שאלון למועמד/ת

לאחר ההרשמה וכחלק מתהליך הקבלה יש למלא ולשלוח "שאלון למועמד". השאלון הרלוונטי עבור כל תכנית נמצא בעמוד התכנית.

ראיונות

במסגרת תהליך הקבלה מתקיימים ראיונות, שאליהם מוזמנים רק מועמדים שעמדו בתנאי הקבלה. לפני הראיון, ייתכן שיידרשו מכתבי המלצה מאת ממליצים המכירים את המועמד באופן אישי מתוך קשרי הוראה ו/או עבודה משותפת.

ידע באנגלית

תלמיד בתכנית מוסמך במנהל עסקים חייב להוכיח כושר קריאה, הבנה, כתיבה ודיבור בשפה האנגלית.
חלק מהקורסים והסדנאות יועברו בשפה זו.

תלמידי מעבר

תלמידי מעבר (מתכניות מקבילות >ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*), אשר יתקבלו לתכנית, יידרשו להגיש מסמכים מתאימים (גיליון ציונים מפורט ובמקרה הצורך סילבוסים), לצורך החלטה אם יינתן להם זיכוי עבור קורסים מסוימים.

זמני הלימודים

ככלל, הלימודים מאורגנים ב- 7 תקופות לימוד, כשבכל תקופה 8 שבועות לימוד ושבוע נוסף לבחינות. הבחינות יתקיימו בכול אחד מימות השבוע.
תלמיד חייב לקחת את כל הקורסים, שנקבעו לו בכל תקופה. אין אפשרות להתקדם בקצב איטי על ידי "פריסה" של הלימודים.

 • בתוכנית MBA למנהלים: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 21:00-15:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00
 • בתוכנית MBA בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי שלישי בין השעות 21:00-15:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00
 • בתוכנית MBA בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי שלישי בין השעות 20:00-08:30
 • בתוכנית MBA לניהול ארגונים ללא מטרת רווח (אלכ"ר): לימודים פרונטליים מתקיימים בימי שלישי בין השעות 20:00-09:00
 • בתוכנית MBA בניהול ספנות ונמלים: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 21:00-14:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00
 • בתוכנית MBA מחקרית: לימודים פרונטליים מתקיימים בימים: שלישי (שיעורים עשויים להתקיים לאורך כל היום או בחלקו) וחמישי בין השעות 21:00-14:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00
 • International Executive MBA Program in English: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 21:00-15:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00

השתתפות ובחינות

חובת השתתפות פעילה וסדירה חלה על כל השיעורים, הסדנאות, הסיורים, הסמינרים והתרגילים. בכל תקופה יש מועד בחינות אחד לכל קורס.