mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

הגשת מועמדות

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים: 

1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון.
3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.


כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה:

1. לעמוד בבחינת כניסה חוגית, הכוללת חלק כמותי, חלק מילולי וחלק באנגלית. עבור תוכנית המנהלים בלבד נדרש ציון GMAT (מינימאלי שייקבע מעת לעת), הכולל ציונים של החלק כמותי והחלק מילולי. 
   פרטים נוספים על מבחן ה-GMAT ניתן למצוא בקישור הבא.
   * מועמדים בעלי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת ה-GMAT / מבחינת המיון החוגית.
   * מועמדים בעלי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, ונושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת ה-GMAT / בחינת המיון החוגית.
     ועדה חוגית של החוג למנהל עסקים, תדון בכל הבקשות לפטור מבחינת ה-GMAT / בחינת המיון החוגית.
2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת ה-GMAT / בחינת המיון החוגית, או לאחר קבלת פטור מאחת מהן.

* מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
  פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre


מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

שאלון למועמד/ת

לאחר ההרשמה וכחלק מתהליך הקבלה יש למלא ולשלוח "שאלון למועמד". השאלון הרלוונטי עבור כל תוכנית נמצא בעמוד התוכנית.

ראיונות

במסגרת תהליך הקבלה מתקיימים ראיונות, שאליהם מוזמנים רק מועמדים שעמדו בתנאי הקבלה. לפני הראיון, ייתכן שיידרשו מכתבי המלצה מאת ממליצים המכירים את המועמד באופן אישי מתוך קשרי הוראה ו/או עבודה משותפת.

ידע באנגלית

תלמיד בתוכנית מוסמך במנהל עסקים חייב להוכיח כושר קריאה, הבנה, כתיבה ודיבור בשפה האנגלית.
חלק מהקורסים והסדנאות יועברו בשפה זו.

תלמידי מעבר

תלמידי מעבר (מתוכניות מקבילות >ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*) אשר יתקבלו לתוכנית, יידרשו להגיש מסמכים מתאימים (גיליון ציונים מפורט ובמקרה הצורך סילבוסים), לצורך החלטה אם יינתן להם זיכוי עבור קורסים מסוימים.

זמני הלימודים

ככלל, הלימודים מאורגנים ב-7 תקופות לימוד (למעט בתוכנית הנדל"ן, בה יש 8 תקופות לימוד), כשבכל תקופה 8 שבועות לימוד ושבוע נוסף לבחינות. הבחינות יתקיימו בכל אחד מימות השבוע.
תלמיד חייב לקחת את כל הקורסים שנקבעו לו בכל תקופה. אין אפשרות להתקדם בקצב איטי על ידי "פריסה" של הלימודים.

  • בתוכנית MBA למנהלים: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 21:00-15:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00
  • בתוכנית MBA בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי שלישי בין השעות 21:00-15:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00
  • בתוכנית MBA בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי שלישי בין השעות 20:00-08:30
  • בתוכנית MBA לניהול ארגונים ללא מטרת רווח (אלכ"ר): לימודים פרונטליים מתקיימים בימי שלישי בין השעות 19:00-09:00
  • בתוכנית MBA בניהול ספנות ונמלים: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 21:00-14:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00
  • בתוכנית MBA מחקרית: לימודים פרונטליים מתקיימים בימים: שלישי (שיעורים עשויים להתקיים לאורך כל היום או בחלקו) וחמישי בין השעות 21:00-14:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00
  • International Executive MBA Program in English: לימודים פרונטליים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 21:00-15:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00

נוכחות 

חובת נוכחות והשתתפות פעילה וסדירה חלה על כל השיעורים, הסדנאות, הסיורים, הסמינרים והתרגילים.