mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תכנית MBA בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

 

פירוט קורסים וסילבוסים 

מערכת שעות כיתת טווס - 2020-2018

מערכת שעות כיתת חוחית -2019-2017

מערכת שעות כיתת זמיר - 2018-2016

 

התוכנית

תוכנית הלימודים שלנו מייצגת תפיסה חדשנית ועדכנית של ניהול משאבי אנוש בתפקידו כשותף אסטרטגי לניהול, הנוטל חלק חשוב ביצירת יתרון תחרותי לארגון.

תוכנית ייחודית זו מיועדת למבקשים להרחיב ולפתח מיומנויות ניהול, אשר יסייעו להם להתמודד עם אתגרים ניהוליים בסביבה עסקית דינאמית ומורכבת, ובמציאות של שוק גלובאלי, המשתנה במהירות, והחשוף לשינויים כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים, פוליטיים ואחרים. אתגר זה, בפרט בניהול הגורם האנושי, מחייב צורת ניהול שונה המדגישה את הצורך בחשיבה אסטרטגית פרו-אקטיבית ושימוש מושכל במשאבי הארגון לשם הכנת הארגון להתמודדות עם השינויים. ניהול משאבי הארגון להבטחת יתרון תחרותי ארגוני היא שאלה של הישרדות ארגונית.

הפקולטה רואה שליחות ביצירת סטנדרטים ניהוליים חדשים של משאבי אנוש, מתוך הכרה בצורך להעלאת המקצוענות של משאבי אנוש בישראל, וביישום תפיסת תפקיד חדשנית ועדכנית של ניהול משאבי אנוש כשותף עסקי/אסטרטגי.

מטרת התוכנית היא להכשיר עתודה ניהולית במשאבי אנוש ברמה אקדמית גבוהה, עם אופקים מקצועיים רחבים והבנה עסקית ראויה, שתוכל לתפקד בארגון כשותף אסטרטגי/עסקי, ותדע להתמודד עם מגוון הסוגיות הניהוליות שבתחום.

גישת הלימוד אשר מנחה תוכנית ייחודית זו, הינה גישה בין-תחומית המשלבת ידע מדיסציפלינות שונות, וממוקדת בהטמעת מקצוענות במשאבי אנוש, ומתמחה באופן מעמיק ורחב בתכני הליבה של המקצוע - התוכנית מדגישה את חשיבות הקשר לעולם המעשה, ומשלבת רמה אקדמית גבוהה ביותר יחד עם התמודדות מעשית.

הלומדים - אנו מצפים כי הלומדים יגיעו ממגוון רחב של ארגונים, אשר ישקפו את טווח הפעילות הרחב של הארגונים הללו. תפיסת בית הספר מעודדת את המשתתפים לחלוק עם חבריהם ללימודים מניסיונם הניהולי, במסגרות הלימוד השונות.

התוכנית נבנתה על פי מסמך דרישות הידע של "העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש", ומוכרת על ידי העמותה לצורך קבלת הסמכה במשאבי אנוש.

מסיימי התוכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים - MBA בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש.


משך הלימודים

הלימודים מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע - ימי שלישי בין השעות 15:00 - 21:00 וימי שישי בין השעות 08:00 - 14:00. הלימודים מתפרשים על פני 7 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות. הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר/נובמבר, ומסתיימים בפברואר/מרץ של השנה העוקבת, סה"כ כ-16 חודשים. שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעיתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש.
הלימודים מתקיימים בקמפוס הר הכרמל (האוניברסיטה).


מאפיינים ייחודיים נוספים של התוכנית

  • לימודים ועבודה במקביל: הקורסים מרוכזים, כאמור, בשני ימי לימוד בשבועסידור זה מאפשר למנהל הלומד לרכוש תואר שני מבלי לקטוע את מסלול עבודתו השוטפת. 
    משך לימודים קצר: משך התוכנית כולה הוא כשנה וחצי. הלימודים מתפרשים על פני כשבע תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת שמונה שבועות, ושבוע נוסף לבחינות. בנוסף, מקיים בית הספר מעת לעת סדנאות קצרות.
  • כיתת לימוד נפרדת: תלמידי התוכנית לומדים את כל הקורסים בקבוצה נפרשת ומגובשת. הם זוכים לתנאי לימוד משופרים, הכוולים בין השאר עזרי הוראה מיוחדים וחומר לימודי ייחודי.
  • חוויית לימודים איכותית: הלימודים מתקיימים בקבוצה מגובשת וקטנה יחסית. הרקע האקדמי ההטרוגני של הלומדים ונסיון הניהולי הרב-גוני שלהם, מאפשרים חילופי רעיונות בין המשתתפים. המרצים מדגישים את האוריינטציה היישומית של חומר הלימודי ושילוב התיאוריה והמעשה תורמים לאיכות הנסיון ולחוויית הלמידה בתכנית.
  • פורום חברה ועסקים: הלומדים בתוכנית משתתפים במפגשים עם בכירים במגזרי עסקים שונים מישראל ומחו"ל. למפגשים מתכונת של הצגת נושא וקיום דיון בהשתתפות הלומדים והמוסמכים.

תוכני תוכנית MBA זו, בהתאם למטרות, מורכבים משלושה עולמות תוכן עיקריים:

א. מקצועות לימוד ייחודיים למשאבי אנוש.

ב. היבטים ארגוניים, התנהגותיים וניהוליים.

ג. הבנה עסקית.

תוכנית ה-MBA תתמקד בשילוב בין ידע אקדמי למעשי, באמצעות מקצועות לימוד כגון מפגשים עם מנהלי משאבי אנוש בשטח, התנסות במשחק מנהלים ושילוב אנשי שטח במקצועות הלימוד.


תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים: 

1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון.
3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.

* מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
  פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור 
http://www.ets.org/gre

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה: 
1. לעמוד בבחינת כניסה חוגית, הכוללת חלק כמותי, מילולי ובחינה באנגלית, וקיבלו ציון מינימאלי שייקבע מעת לעת.    
    * מועמדים בעלי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת המיון החוגית.
    * מועמדים נושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה החוגית לוועדת MA חוגית.
2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת הכניסה או לאחר קבלת פטור ממנה.

לאחר ההרשמה וכחלק מתהליך הקבלה יש למלא את השאלון למועמד של התוכנית ולשלוח אותו למרכזת התוכנית.
 


שכר לימוד
 

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התוכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות + תשלומים נלווים (עפ"י החלטת המל"ג, שכ"ל שנתי לתואר אקדמי לשנה"ל תשע"ד עומד על 13,781 ש"ח).

משך התוכנית - שתי שנות לימוד אקדמיות* (לתקנון שכ"ל בשנתון האוניברסיטה הקש כאן).

* תעריף זה אינו כולל תשלומים נלווים (אבטחה, שירותים וכיו"ב)


בעלי תפקידים

פרופ' מיכל בירון
ראש אקדמי של התוכנית 

פרופ' אילן משולם
יועץ אקדמי של התוכנית

גב' ורד פטרר-אלון
מרכזת התוכנית
דוא"ל:valon@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249581