mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

MBA מחקרי - תואר שני במינהל עסקים עם תזה

מועדי ההרשמה לתכנית

מערכת שעות וקורסים של התכנית המחקרית לשנה"ל תשע"ט (שנה א')

מערכת שעות וקורסים של התכנית המחקרית לשנה"ל תשע"ט (שנה ב')

תכליתה של תכנית לימודים זו היא להכשיר בוגרות/בוגרים בעלי תובנה מחקרית מעמיקה וידע בתחומי הדעת השונים במינהל עסקים. השנה הראשונה ללימודים ממוקדת ביצירת תשתית ויסודות אצל הלומדים/ות, שיהוו אבני דרך לשלב העמקה מחקרי. התוצאה היא תכנית לימודים דו-שלבית ודו-ממדית. בשלב הראשון יתקיימו קורסים השייכים לליבת הלימודים בחוג למינהל עסקים, ובשלב השני ינותבו הלומדים/ות לסמינרי מחקר.

התכנית מיועדת לבוגרים/ות מצטיינים בתואר הראשון, השואפים להעמיק במחקר בתחום הניהול ובהיבטיו המעשיים. בוגרי/ות התכנית יהיו בעלי תובנות מחקריות באחד מתחומי הניהול, תוך שילוב של הכשרה מגוונת, שתאפשר ראייה הוליסטית, מחקרית ומעשית. התכנית תכשיר את הלומדים/ות לניהול מעשי בתחומי המחקר המגוונים של הניהול (אסטרטגיה, שיווק, מערכות מידע, מימון, התנהגות ארגונית וכיוצא באלה), תוך כדי מיקוד בתחום מחקר עיקרי, שייבחר על-ידי כל סטודנט/ית בתכנית.

לסיכום, התכנית נועדה לתת בידי הבוגרות והבוגרים הכנה להמשך בשני כיוונים: התמקצעות בכיוון מחקרי באמצעות המשך לימודים לתואר שלישי או פנייה לכיוון יישומי, מצוידים בהבנה מעמיקה יותר, הנובעת מהדגש המחקרי של התכנית.

דרישות קבלה ללימודים

 • תואר ראשון בציון של 80 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
 • עמידה בבחינת ה- GMAT או בבחינה הפנימית בציון שייקבע
 • רמה נאותה של שליטה באנגלית (ציון בחינה וראיון אישי)
 • המלצות משני מרצים מלימודים קודמים
 • ראיון אישי ו/או קבוצתי

מבנה כללי של תכנית הלימודים (ייתכנו שינויים)

קורסי הליבה (14 שש"ס)

 • סוגיות במדעי ההתנהגות (2 שש"ס)
 • מחשבים ומערכות מידע (2 שש"ס)
 • התנהגות ארגונית (2 שש"ס)
 • כלכלה ניהולית (2 שש"ס)
 • חשבונאות פיננסית (2 שש"ס)
 • ניהול השיווק (2 שש"ס)
 • שיטות כמותיות (2 שש"ס)

קורסים מתודולוגיים (11 שש"ס)

 • סוגיות נבחרות במחקר במדעי החברה (2 שש"ס)
 • סטטיסטיקה מתקדמת (3 שש"ס)
 • שיטות מחקר מתקדמות (2 שש"ס)
 • סדנה לכתיבת עבודה מדעית (2 שש"ס)
 • סמינר מחלקתי (2 שש"ס)

קורסים אינטגרטיביים (10 שש"ס)

 • אסטרטגיה שיווקית (2 שש"ס)
 • ניהול פרויקטים (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה עסקית (2 שש"ס)
 • ניהול ארגונים (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה תאגידית (2 שש"ס)

שלושה סמינרי מחקר (9 שש"ס), בתחומי המחקר הבאים:

 • מימון
 • שיווק
 • מערכות מידע
 • ניהול ארגונים
 • אסטרטגיה עסקית
 • משאבי אנוש

סך הכול בתכנית: 44 שש"ס

 הלימודים יתקיימו בימי שלישי, חמישי ושישי, בהתאם למערכת הלימודים שתותאם ללומדים בתכנית זו.

לפרטים נוספים, יש לפנות לגב' ורד דנה: