mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית הדוקטורט בחוג למנהל עסקים

מידע כללי

לימודים לתואר שלישי נחשבים לתואר האקדמי העליון בכל תחום. התואר השלישי, תואר דוקטור לפילוסופיה, מקנה לנושאים אותו, את הרשות לפעול עצמאית כחוקר בתחום הדעת בו התואר נרכש. דבר זה נכון גם לגבי לימודי תואר שלישי בתחומים השונים של מנהל עסקים. לב הלימודים בתואר השלישי הוא בביצוע עבודה מחקרית משמעותית שהיא התוצר המרכזי העומד לשיפוט בתום התהליך. בעלי דוקטורט במנהל עסקים מוכשרים לבצע מחקר והוראה בתחום הדעת בו סיימו את לימודיהם, במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. במקביל, בעלי תואר שלישי יכולים למצוא את עצמם עוסקים במחקר יישומי או ניהול בדרגות הגבוהות ביותר בתחום רלבנטי להכשרתם מתוקף הכישורים והכלים שרכשו במהלך התואר.

בחוג למנהל עסקים מתקיימת תכנית של לימודי דוקטורט במנהל עסקים בכל תת-התחומים של מנהל עסקים ובכלל זה, בתחום המימון, מערכות מידע, ניהול המשאב האנושי, אסטרטגיה, שיווק ופסיכולוגיה של צרכנים, התנהגות ארגונית ופסיכולוגיה של רגשות. הלומדים לדוקטורט במנהל עסקים מונחים על ידי חבר סגל בכיר מתוך חברי הסגל האקדמי של החוג. עבודת המחקר מתבצעת בליווי אישי צמוד של המנחה. חלק מהמחקר של חברי הסגל ושל הדוקטורנטים מתקיים במסגרת מרכזי המחקר והמעבדות שבהם חברים חוקרי החוג, כגון : המרכז לחקר חברת המידע, המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי והמעבדה לחקר תפיסה חברתית של רגש.

התוכנית ללימודי דוקטורט במנהל עסקים נועדה למועמדים בעלי תואר שני במנהל עסקים ותחומים קרובים כגון כלכלה, וניהול להמשיך בלימודי מנהל עסקים לתואר שלישי. התכנית מאפשרת תוך התניה של לימודי השלמה רלבנטיים, גם למוסמכי חוגים אחרים, שמחקרם בתואר שני היה קרוב לתת-התחומים של מנהל עסקים. לתוכנית יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני עם תזה ממוסד מוכר בארץ או בעולם. תיאור מלא של דרישות ותנאי הקבלה לתכנית ולסיומה מצויים בתקנון המצורף מטה.

נשמח לראותכם אתנו,

פרופ' שלמה הראלי, ראש תכנית הדוקטורט

דר' קים ליבנת, חברת ועדת הדוקטורט

 

לימודי דוקטורט

לימודי מחקר מקדים - השלמת תזה

בעלי תפקידים

פרופ' שלמה הראלי
ראש תוכנית הדוקטורט
דוא"ל: shareli@univ.haifa.ac.il

גב' טניה ליבשבסקי
מרכזת תוכנית הדוקטורט
דוא"ל: tlibash1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288453