mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

MBA מחקרי - תואר שני במנהל עסקים עם תזה

 

 

מערכת שעות וקורסים של התוכנית המחקרית לשנה"ל תשע"ט (שנה א')

מערכת שעות וקורסים של התוכנית המחקרית לשנה"ל תשע"ט (שנה ב')

התוכנית

תכליתה של תוכנית לימודים זו היא להכשיר בוגרות/בוגרים בעלי תובנה מחקרית מעמיקה וידע בתחומי הדעת השונים במנהל עסקים. השנה הראשונה ללימודים ממוקדת ביצירת תשתית ויסודות אצל הלומדים/ות, שיהוו אבני דרך לשלב העמקה מחקרי. התוצאה היא תוכנית לימודים דו-שלבית ודו-ממדית. בשלב הראשון, יתקיימו קורסים השייכים לליבת הלימודים בחוג למנהל עסקים, ובשלב השני ינותבו הלומדים/ות לסמינרי מחקר.

התוכנית מיועדת לבוגרים/ות מצטיינים בתואר הראשון, השואפים להעמיק במחקר בתחום הניהול ובהיבטיו המעשיים. בוגרי/ות התוכנית יהיו בעלי תובנות מחקריות באחד מתחומי הניהול, תוך שילוב של הכשרה מגוונת שתאפשר ראייה הוליסטית, מחקרית ומעשית. התוכנית תכשיר את הלומדים/ות לניהול מעשי בתחומי המחקר המגוונים של הניהול (אסטרטגיה, שיווק, מערכות מידע, מימון, התנהגות ארגונית וכיו"ב), תוך כדי מיקוד בתחום מחקר עיקרי שייבחר על-ידי כל סטודנט/ית בתוכנית.

לסיכום, התוכנית נועדה לתת בידי הבוגרות והבוגרים הכנה להמשך בשני כיוונים: התמקצעות בכיוון מחקרי באמצעות המשך לימודים לתואר שלישי, או פנייה לכיוון יישומי, מצוידים בהבנה מעמיקה יותר הנובעת מהדגש המחקרי של התוכנית.

תנאי הרשמה והגשת מועמדות

 • תואר ראשון בציון של 80 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*
 • עמידה בבחינת ה-GMAT או בבחינת כניסה חוגית בציון שייקבע
 • רמה נאותה של שליטה באנגלית (ציון בחינה וראיון אישי)
 • המלצות משני מרצים מלימודים קודמים
 • ראיון אישי ו/או קבוצתי
  * מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
  פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre
  מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

מבנה כללי של תוכנית הלימודים (ייתכנו שינויים)

קורסי הליבה (14 שש"ס)

 • סוגיות במדעי ההתנהגות (2 שש"ס)
 • מחשבים ומערכות מידע (2 שש"ס)
 • התנהגות ארגונית (2 שש"ס)
 • כלכלה ניהולית (2 שש"ס)
 • חשבונאות פיננסית (2 שש"ס)
 • ניהול השיווק (2 שש"ס)
 • שיטות כמותיות (2 שש"ס)

קורסים מתודולוגיים (11 שש"ס)

 • סוגיות נבחרות במחקר במדעי החברה (2 שש"ס)
 • סטטיסטיקה מתקדמת (3 שש"ס)
 • שיטות מחקר מתקדמות (2 שש"ס)
 • סדנה לכתיבת עבודה מדעית (2 שש"ס)
 • סמינר מחלקתי (2 שש"ס)

קורסים אינטגרטיביים (10 שש"ס)

 • אסטרטגיה שיווקית (2 שש"ס)
 • ניהול פרויקטים (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה עסקית (2 שש"ס)
 • ניהול ארגונים (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה תאגידית (2 שש"ס)

שלושה סמינרי מחקר (9 שש"ס), בתחומי המחקר הבאים:

 • מימון
 • שיווק
 • מערכות מידע
 • ניהול ארגונים
 • אסטרטגיה עסקית
 • משאבי אנוש

סך הכל בתוכנית: 44 שש"ס

הלימודים מתקיימים בימי שלישי, חמישי ושישי, בהתאם למערכת הלימודים שתותאם ללומדים בתוכנית זו.

לפרטים נוספים, יש לפנות לגב' ורד דנה | vtron@univ.haifa.ac.il 04-8288489