mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תוכנית MBA בניהול ארגונים ללא כוונות רווח (אלכ"ר)

מועדי ההרשמה לתכנית

פירוט קורסים וסילבוסים

מערכת השעות של המחזור החדש

מערכת השעות של המחזור הוותיק

התכנית

תכנית ייחודית זו מיועדת למנהלים בארגונים ללא כוונת רווח, המבקשים להרחיב ולפתח מיומנויות ניהול, אשר יסייעו להם להתמודד עם אתגרים ניהוליים בסביבה חברתית וקהילתית מורכבת וכן למנהלים בארגונים אחרים השואפים לרכוש ידע בתחום הארגונים לא כוונת רווח. ארגונים ללא כוונת רווח כוללים מלכ"רים, עמותות, ארגונים ציבוריים, ממשלתיים וארגוני חברה וקהילה. ארגונים אלה מרכזים את מרבית הפעילות בתחומים חברתיים כגון: רווחה, בריאות, חינוך, בטחון, תרבות, איכות הסביבה וספורט. הניהול בארגונים אלה דורש כישורי ליבה הדרושים למנהלים בכלל ולצידם כישורים וידע הייחודיים לסוג פעילות זו. אנו מאמינים שהכשרה ניהולית מקצועית המוצעת בתוכניות MBA הנתפסת כדרישה מקובלת ממנהלים בעולם הרחב, חיונית גם למנהלים בארגונים ללא כוונת רווח המתמודדים עם סוגיות ניהול דומות. הפקולטה רואה שליחות בהכשרת מנהלים בארגונים כאלה ולהכינם לאתגרים בפניהם הם עומדים. באופן זה, התכנית בנויה על לימודי ניהול כלליים המכשירים את הלומד לניהול כללי בארגונים בכלל ולימודים בנושאים הקשורים בניהול ארגונים ללא כוונת רווח באופן ספציפי. גישת הלימוד אשר מנחה תכנית ייחודית זו הינה גישה בין-תחומית המשלבת ידע מדיסציפלינות שונות, אשר תקנה כלים להבנת מרחב הניהול של ארגונים בכלל וארגונים שאינם למטרות רווחיות בפרט. המסיימים בהצלחה את התכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במינהל עסקים - MBA, ובתעודתם יצוין בספח כי קיבלו התמחות בניהול ארגונים ללא כוונת רווח.

הלומדים

התכנית מיועדת למנהלים המוצאים עניין בארגונים ללא כוונת רווח, בעלי נסיון ניהולי או מקצועי של שלוש שנים לפחות. אנו מצפים כי הלומדים יגיעו ממגוון רחב של ארגונים, כולל ארגונים ללא כוונת רווח אשר ישקפו את טווח הפעילות הרחב של הארגונים הללו. תכנית הלימודים מעודדת את המשתתפים לחלוק עם חבריהם ללימודים מנסיונם הניהולי במסגרות הלימוד השונות. התכנית הינה אינטנסיבית ובנויה מתקופות לימוד מרוכזות וקצרות, מתוך רצון להציע תוגנית לימודים יעילה וניצול מירבי של זמנם של הלומדים, המשלבים בין לימודים ועבודה.

אנו רואים את הלומדים כעומדים במרכז ההוויה של הפקולטה. בעינינו, הם החוליה המקשרת בין העולם האקדמי והקהילה הרחבה. הם באים מהקהילה החברתית- ניהולית, סופגים ידע ומומחיות ושבים לקהילה ולארגוניהם, על מנת לשמש כמנהיגים במובילים למצויינות ניהולית.

מאפיינים ייחודיים נוספים של התכנית

 • לימודים ועבודה במקביל: הקורסים מרוכזים ביום לימוד אחד בשבוע: יום שלישי מהשעה 09.00 ועד 19.00. סידור זה מאפשר למנהל הלומד לרכוש תואר שני מבלי לקטוע את מסלול עבודתו השוטפת.
 • משך לימודים קצר: משך התכנית כולה הוא כשנה וחצי. הלימדוי מתפרשים על פני כשמונה תקופות רצופות, הנמשכות תשעה שבועות כל אחת. בנוסף, מקיים בית הספר מעת לעת סדנאות קצרות.
 • כיתת לימוד נפרדת: תלמידי התכנית לומדים את כל הקורסים בקבוצה נפרשת ומגובשת. הם זוכים לתנאי לימוד משופרים, הכוללים בין השאר עוזרי הוראה מיוחדים וחומר לימודי ייחודי.
 • חוויית לימודים איכותית: הלימודים מתקיימים בקבוצה מגובשת וקטנה יחסית. הרקע האקדמי ההטרוגני של הלומדים ונסיון הניהולי הרב-גוני שלהם, מאפשאים חילופי רעיונות בין המשתתפים. המרצים מדגישים את האוריינטציה היישומית של חומר הלימודי ושילוב התיאוריה והמעשה תורמים לאיכות הנסיון ולחוויית הלמידה בתכנית.
 • פורום חברה ועסקים: הלומדים בתכנית משתתפים במפגשים עם בכירים במגזרי עסקים שונים מישראל ומחו"ל. למפגשים מתכונת של הצגת נושא וקיום דיון בהשתתפות הלומדים והמוסמכים.

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים:

 1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*
 2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון
 3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה

כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה:

 1. לעמוד בבחינת כניסה חוגית, הכוללת חלק כמותי, מילולי ובחינה באנגלית, וקיבלו ציון מינימאלי שייקבע מעת לעת.
  • מועמדים בעלי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת המיון החוגית.
  • מועמדים נושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה החוגית לוועדת MA חוגית.
 2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת הכניסה או לאחר קבלת פטור ממנה.
 3. לאחר ההרשמה וכחלק מתהליך הקבלה יש למלא את ה שאלון למועמד של התכנית ולשלוח אותו למרכזת התכנית.

שכר לימוד

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות (עפ"י החלטת המל"ג שכ"ל שנתי לתואר אקדמי לשנה"ל תשע"ד עומד על 13,670ש"ח).

* משך התכנית שתי שנות לימוד אקדמיות (תקנון שכ"ל בשנתון האוניברסיטה).

* תעריף זה אינו כולל תשלומים נלווים (אבטחה, שירותים וכיו"ב) והוצאות מיוחדות (ספרים, רישיונות ועוד).

בעלי תפקידים

ד"ר מחמוד קעדן - ראש אקדמי של התכנית

גב' ליטל בלעיש - מרכזת התכנית