mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תכנית MBA בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין

 

מועדי ההרשמה לתוכנית

פירוט הקורסים והסילבוסים

 

מערכת שעות - כיתת מורן 2020-2018

מערכת שעות - כיתת לוטן 2019-2017 

מערכת שעות - כיתת כרמל 2018-2016

 

התוכנית

מטרת התוכנית להכשיר עתודה ניהולית ברמה אקדמית גבוהה עם אופקים מקצועיים רחבים שתוכל להתמודד עם מגוון סוגיות ניהוליות ויישומיות של שערוך, מימון, וקבלת החלטות בנושאי ניהול נדל"ן ושמאות.

ייחודיות התוכנית היא באימוץ גישה רב-תחומית: הלימודים יתרכזו במגוון רחב של נושאים הקשורים למנהל עסקים ולניהול נדל"ן ושמאות, כגון: מימון, שיווק, מערכות מידע, משפטים, חשבונאות, מיסוי, שימושי קרקע ואיכות הסביבה, מודלים כלכליים בתחום מקרקעין, ומערכות לאיסוף ועיבוד מידע מרחבי ושערוך מקרקעין. הלומדים יפתחו יכולות מקצועיות בניתוח ואיתור בעיות תיאורטיות ומעשיות. כך יוכלו מוסמכי התוכנית לשפר, הן את רמת העיסוק והן את סיכוייהם למציאת תעסוקה מתאימה בכל הארגונים והתחומים הקשורים לענף הנדל''ן, כגון: בנקים למשכנתאות, רשויות מקומיות, משרדי יעוץ, קבלני בנייה, אדריכלות ותכנון.


מבנה התוכנית

התוכנית מבוססת על שני מקבצי לימוד - ניהולי והתמחותי. המקבץ הניהולי מכוון ליצירת תשתית תיאורטית ויישומית בתחום הניהול הכללי, ואילו המקבץ ההתמחותי נועד להתמחות ספציפית בתחום הנדל"ן והשמאות.

התוכנית כולה מבוססת על ארבעה נדבכים:

  • קורסים בסיסיים בניהול, כגון: שיטות כמותיות, כלכלה, מדעי ההתנהגות, שיווק, מחשבים ומערכות מידע.
  • קורסי העמקה בנושאים ניהוליים מרכזיים כגון: חשבונאות, השקעות וניהול ארגונים .
  • לימודי תשתית אשר מקבילים לנושאים הנדרשים על-ידי מועצת השמאים: היבטים משפטיים בנדל"ן - דיני מקרקעין וחוק התכנון והבנייה, הערכת מקרקעין ועקרונות שומה, תכנון עירוני ותכנון אזורי, הנדסת בניין אזרחית וניהול פיננסי.
  • לימודי התמחות מורחבים בנדל"ן ושמאות, כוללים קורסים כגון: כלכלה עירונית, מערכות מידע גיאוגרפיות, פיתוח, תכנון עירוני ותכנון אזורי ומיסוי מקרקעין.


משך הלימודים

הלימודים מתרכזים ביום לימודים אחד בשבוע - יום שלישי בין השעות 08:30 - 20:00. משך הלימודים הינו כשנה וחצי. הלימודים מתפרשים על פני 8 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות. הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר/נובמבר, ומסתיימים במרץ/אפריל של השנה העוקבת, סה"כ כ-18 חודשים.
שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעיתים גם בימות השבוע האחרים (לרבות יום שישי). הודעה על כך תימסר מראש.
הלימודים מתקיימים בקמפוס הר הכרמל (האוניברסיטה) [למעט המחזור המסיים].

פטורים מבחינות מקצועיות של מועצת שמאי המקרקעין בישראל

התוכנית הוכנה בהתאמה לדרישת הבחינות של מועצת שמאי המקרקעין בישראל. לכן, מוסמכי התוכנית, יקבלו פטורים מבחינות מוקדמות של מועצת שמאי המקרקעין  בישראל (לפי החלטתה של וועדת הסילבוס של המועצה מתאריך  01/01/2006, אשר אושרה על ידי המועצה בתאריך 01/02/2006), ויהיו זכאים לגשת לבחינות הסופיות על מנת לקבל "רישיון שמאי מקרקעין בישראל".*

*מותנה באישור סופי שנתי של המועצה

 

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים על התנאים הבאים: 

1. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון.
3. בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.

* מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם.
  פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור 
http://www.ets.org/gre

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

כמו כן על המועמדים לאחר ביצוע הרשמה:
1. לעמוד בבחינת כניסה חוגית, הכוללת חלק כמותי, מילולי ובחינה באנגלית, וקיבלו ציון מינימאלי שייקבע מעת לעת.    
    * מועמדים בעלי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת המיון החוגית.
    * מועמדים נושאי משרות בכירות בניהול, רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה החוגית לוועדת MA חוגית.
2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת הכניסה או לאחר קבלת פטור ממנה.

 

לאחר ההרשמה וכחלק מתהליך הקבלה יש למלא את השאלון למועמד של התוכנית ולשלוח אותו למרכזת התוכנית.

 

שכר לימוד 

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התוכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות + תשלומים נלווים (עפ"י החלטת המל"ג, שכ"ל שנתי לתואר אקדמי לשנה"ל תשע"ד עומד על 13,781 ש"ח).

משך התוכנית - שתי שנות לימוד אקדמיות* (לתקנון שכ"ל בשנתון האוניברסיטה הקש כאן).

*תעריף זה אינו כולל תשלומים נלווים (אבטחה, שירותים וכיו"ב) והוצאות מיוחדות (רישיונות ועוד)


בעלות תפקידים

ד"ר דורה קואינקה-זאל
ראש אקדמי של התוכנית

גב' ורד פטרר-אלון
מרכזת התוכנית
דוא"ל:  valon@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249581