bussines logo

apply button

univ logo3

env banner2 2017

אשכול - ניהול משאבי מידע וידע בארגונים

מטרת האשכול:

באשכול זה לומדים הסטודנטים למטב את השימוש במידע בסביבה הארגונית בדגש על שיפור אסטרטגיית הידע העסקית ומיצוי של ערך המידע.

מקצועות:

 **********

מערכת שעות מומלצת באשכול זה:

*קורסי חובה משותפים לחוג (סה"כ 25 שש"ס למסלול א' ו-27 למסלול ב'):

תהליכי עבוד נתונים (שפת פייתון) - 2 שש"ס

שאון דיגיטאלי - 3 שש"ס

שיטו מחקר א' - 2 שש"ס

סוגיות עכשוויות באמינות ואבטחת מידע - 2 שש"ס

קהילות וירטואליות - 2 שש"ס

תקשורת מתווכת מחשב - 2 שש"ס

כלכלת מידע - 2 שש"ס

שיטות כמותיות א' - 2 שש"ס

קבלת החלטות בעידן Big Data - שש"ס

סמינר מחקר - 2 שש"ס (חובה למסלול א')

שיטות מחקר איכותניות - 2 שש"ס (חובה למסלול א')

  

*קורסי קורסי בחירה השייכים לאשכול (סה"כ 10 שש"ס לשני המסלולים):

אחזור מידע - 2 שש"ס

ניהול ידע - 2 שש"ס

פיתוח משחקים ארגוניים - 2 שש"ס

ויזואליזציה - 2 שש"ס

המשתמש המחובר - בין השתתפות למעורבות - 2 שש"ס

 

*הסטודנטים הלומדים במסלול ב' (פרקטיקום) יוכלו לבחור קורסים נוספים מהמקבץ הכללי של קורסי בחירה, ל מנת לצבור את מספר השעות הנדרש במסלול.

אשכול - ספרנות וארכיונאות

מטרת האשכול:

באשכול זה לומדים הסטודנטים כלים, מתודולוגיות ופרקטיקות מומלצות לניהול מידע וידע המותאמים לסביבת הספרייה והארכיון.

מקצועות:

 **********************

מערכת שעות מומלצת באשכול זה:

*קורסי חובה משותפים לחוג (סה"כ 25 שש"ס למסלול א' ו-27 למסלול ב'):

תהליכי עבוד נתונים (שפת פייתון) - 2 שש"ס

שאון דיגיטאלי - 3 שש"ס

שיטו מחקר א' - 2 שש"ס

סוגיות עכשוויות באמינות ואבטחת מידע - 2 שש"ס

קהילות וירטואליות - 2 שש"ס

תקשורת מתווכת מחשב - 2 שש"ס

כלכלת מידע - 2 שש"ס

שיטות כמותיות א' - 2 שש"ס

קבלת החלטות בעידן Big Data - שש"ס

סמינר מחקר - 2 שש"ס (חובה למסלול א')

שיטות מחקר איכותניות - 2 שש"ס (חובה למסלול א')

  

*קורסי קורסי בחירה השייכים לאשכול (סה"כ 10 שש"ס לשני המסלולים):

אוריינות מידע - 2 שש"ס

הארכיון האודיו-ויזואלי - 2 שש"ס

ביבליומטריה - 2 שש"ס

מערכות לתיעוד מידע - 2 שש"ס

ארכיונאות דיגיטלית - 2 שש"ס

*הסטודנטים הלומדים במסלול ב' (פרקטיקום) יוכלו לבחור קורסים נוספים מהמקבץ הכללי של קורסי בחירה, ל מנת לצבור את מספר השעות הנדרש במסלול.

 

מערכת שעות מחזור תשע"ט

תקופה 1: 16.10.2018 - 21.12.2018

תקופה 2: 01.01.2019 - 01.03.2019

תקופה 3: 05.03.2019 - 10.05.2019

תקופה 4: 14.05.2019 - 12.07.2019

תקופה 5: 16.07.2019 - 19.09.2019

תקופה 6: אוקטובר 2019 - דצמבר 2019

 • מודלים לניבוי (5220) - מר איתן נצר - קורס בחירה
 • פיתוח משחקים לארגונים (4065) - גב' גנית ריכטר
 • ביבליומטריה (5200) - ד"ר אבישג גורדון - קורס חובה לספח ספרנות
 • מערכות לתיעוד מידע (5201) - ד"ר מאשה זולוטרבסקי - קורס חובה לספח ספרנות
 • ויזואליזציה (5209) - ד"ר יעל אלבו - קורס בחירה

תקופה 7: דצמבר 2019 - פברואר 2020

 • פרקטיקום ועבודה מסכמת (4900) 
 • מחקר תזה

* שימו לב כי המערכת נתונה לשינויים

ravit forte

Issues in information and knowledge management in complex collections

Practicum place: Younes & Soraya Nazarian, The Media Department, University of Haifa

Student: Ravit Forte

Advisor: Ora Zehavi

The purpose of the project, was to absorb, prepare for use and handle the video tapes collection (audio visual material) of holocaust survivors, through the library means, and to save and preserve these audio visual materials. The audio visual materials are part of a universal project of holocaust commemoration, collecting first hand testimonies done by Yale University ("Fortunoff video archive testimonies at Yale"), for various purposes, e.g., research and education. The challenge of this project was combining the audio visual data found in the library, of Haifa university, while connecting it to the center in Yale university, adding the Hebrew subtitles to some of the interviews, solving the problem of identifying the interviewees, while making the data accessible (controllably) to the users of Haifa University. In practice, the purpose of the project changed and the urgency in absorbing the tapes decreased. I decided to deal with various challenging issues related to managing a large amount of complex data comprising of audio visual collections of history told by heart. I examined issues related to information and knowledge management, focused on the user's experience. I wrote a characterization document, which offers tools for handling complex collection. My hope is that my work and conclusions may assist the Media department in handling accessibility of complex collections in the future.

shiri fadida

Design and Implementation of Information and Knowledge Management System

Practicum place: Elbit Systems

Student: Shiri Fadida

Advisor : Avner Paz

Elbit Systems is a multi-national team engaged in a variety of advanced technologies, Knowledge - is a product of learning which is essential functioning of any organization and Elbit particular.

The goals I set for myself in this work are: the characterization needs beyond characterizing current group engineers NPI drone (UAV) and a group of the MES, implementing and marketing information management system and knowledge.

Characterization needs and implementation was done in two different groups organization by considering the seven steps to be appropriate in order to maximize the integration of the system for managing information and knowledge: Assess What Knowledge is Required, Assess Degree of Organization Sharing and Retention, Obtain Senior Management Support, Design Integrated System of Tools and Technologies, Design Incentives for Use, Measure Impact, Promote and Advertise Success. The final product is a system that contains the following applications: document management, task management, forums, blogging, search tool for information (documents, people, sites).The contributions to the organization are: knowledge management groups in the MES and the NPI, increased sharing Elbit, the flow of knowledge and information between individuals and between groups of people to people cross-company-communication, a common environment.

My recommendation is to continue to support groups I created, to further develop the tool IFLOW, manage the process of raising live versions and care information and make sure information management will be part of our corporate culture.

Dr. Ron Bekkerman

ronb 300
Senior Lecturer
Teaching: Data Science
Research interests: Data-Driven Decision Making, Large-Scale Machine Learning, Web Mining, Social Network Analysis.
Email: ronb@univ.haifa.ac.il
Office: Jacobs building, room 505

Ron Bekkerman joined the Department of Information and Knowledge Management as a Senior Lecturer (Assistant Professor) in October 2013. In 2012-2013 he served as Chief Data Officer of Carmel Ventures, the leading Israeli VC fund. He is an Advisory Board member of a number of Israeli startup companies. Prior to that, Ron worked as a Senior Research Scientist at LinkedIn, where he was among the founding members of LinkedIn’s Data Science team. Before LinkedIn, he was a Research Scientist at HP Labs in Palo Alto, CA.

Over the past 14 years, Ron’s research spanned the areas of Data Mining and Machine Learning, which aim to create novel models and algorithms suitable for a variety of practical tasks in statistical data analysis. Currently, he is refocusing his research towards the emerging area of Data Science, where the emphasis is on solving specific business-related problems by applying and adapting Big Data analytics techniques.

Ron’s earlier research work was on text categorization. One of his text classification projects was an initial study of email categorization on the Enron Email Dataset. In 2004 he was among the first researchers to work on mining online social networks. Since then, Ron investigated various setups of data clustering, including multimodal clustering, semi-supervised clustering, interactive clustering, consensus clustering, and one-class clustering. Lately, Ron concentrated his research on scalability of Data Mining in the Big Data era.

While working at LinkedIn, Ron was involved in connecting data analytics and business decision making. He worked on analyzing product virality, assessing user’s lifetime value, and identifying most valuable users. Ron’s data analytics projects contributed to a substantial increase of LinkedIn’s revenues. At Carmel Ventures, Ron got further exposed to a variety of business aspects of technological innovation, such as market size evaluation, go-to-market strategy, and pricing.

Ron holds a PhD in Computer Science from the University of Massachusetts at Amherst, and MSc/BSc degrees (both in CS) from the Technion – Israel Institute of Technology. He is a coauthor of 22 research publications and 5 patent applications. Most of Ron’s work was published in top-tier venues such as JMLR, SIGKDD, WWW, ICML, ECML, SIGIR, CVPR, IJCAI, CIKM, and EMNLP. He has served on Program Committees of 19 top-tier Computer Science conferences and reviewed for 10 international journals. In 2012 and 2013 he served on the Organizing Committee of SIGKDD. Ron is a corresponding coeditor of the book “Scaling Up Machine Learning” published by the Cambridge University Press in 2012. 

Research Projects

Improving Clustering Stability and Accuracy using Deliberation (2009)

Parallelization of Clustering Algorithms (2008)

One-Class Clustering (Outlier Elimination) (2008)

Multi-way Distributional Clustering and Combinatorial Markov Random Fields (2007)

Image Clustering with Comrafs (2006)

Disambiguation of People's Web Appearances (2005)

Document Classification on Enron Email Dataset (2004)

Videos

A Data Scientist's Guide to Making Money from Start-ups (KDD 2013 Panel)

Scaling up Machine Learning (LinkedIn Tech Talk 2012)

Machine Learning: the Basics (LinkedIn Tech Talk 2012)

Improving Clustering Stability (KDD 2009)

Selected Publications

L. Hong, R. Bekkerman, J. Adler, and B. Davison. Learning to Rank Social Update Streams. In Proceedings of SIGIR 2012

S. Budalakoti and R. Bekkerman. Bimodal Invitation-Navigation Fair Bets Model for Authority Identification in a Social Network. In Proceedings of WWW 2012

R. Bekkerman, and M. Gavish. High-Precision Phrase-Based Document Classification on a Modern Scale. In Proceedings of KDD 2011 ppt

R. Bekkerman, M. Scholz, and K. Viswanathan. Improving Clustering Stability with Combinatorial MRFs. In Proceedings of KDD 2009

R. Bekkerman and M. Scholz. Data Weaving: Scaling Up the State-Of-The-Art in Data Clustering. In Proceedings of CIKM 2008

R. Bekkerman and K.Crammer. One-Class Clustering in the Text Domain. In Proceedings of EMNLP 2008

R. Bekkerman. Combinatorial Markov Random Fields and their Applications to Information Organization. PhD Thesis 2008, University of Massachusetts at Amherst ppt

R. Bekkerman and J. Jeon. Multi-modal Clustering for Multimedia Collections. In Proceedings of CVPR 2007 ppt

R. Bekkerman, H. Raghavan, J. Allan, and K. Eguchi. Interactive Clustering of Text Collections According to a User-Specified Criterion. In Proceedings of IJCAI 2007 ppt

R. Bekkerman, S. Zilberstein, and J. Allan. Web Page Clustering Using Heuristic Search in the Web Graph. In Proceedings of IJCAI 2007 ppt

R. Bekkerman, M.Sahami, and E. Learned-Miller. Combinatorial Markov Random Fields. In Proceedings of ECML 2006 ppt

R. Bekkerman, K. Eguchi, and J. Allan. Unsupervised Non-topical Classification of Documents. CIIR Technical Report IR-472 2006

R. Bekkerman and M.Sahami. Semi-supervised Clustering using Combinatorial MRFs. In Proceedings of ICML 2006 Workshop on Learning in Structured Output Spaces ppt

R. Bekkerman, R. El-Yaniv, and A. McCallum. Multi-way Distributional Clustering via Pairwise Interactions. In Proceedings of ICML 2005 ppt

R. Bekkerman and A. McCallum. Disambiguating Web Appearances of People in a Social Network. In Proceedings of WWW 2005 ppt

R. Bekkerman, A. McCallum, and G. Huang. Automatic Categorization of Email into Folders: Benchmark Experiments on Enron and SRI Corpora. CIIR Technical Report IR-418 2004

A. Culotta, R. Bekkerman, and A. McCallum. Extracting Social Networks and Contact Information from Email and the Web. In Proceedings of CEAS 2004

R. Bekkerman and J. Allan. Using Bigrams in Text Categorization. CIIR Technical Report IR-408 2004

R. Bekkerman. Word Distributional Clustering for Text Categorization. MSc Thesis 2003, Technion - Israel Institute of Technology ppt

R. Bekkerman, R. El-Yaniv, N. Tishby, and Y. Winter. Distributional Word Clusters vs. Words for Text Categorization. In Special Issue on Variable and Feature Selection of JMLR 2003

R. Bekkerman, R. El-Yaniv, N. Tishby, and Y. Winter. On Feature Distributional Clustering for Text Categorization. In Proceedings of SIGIR 2001 ppt

Professional Activities

Organizing Committee Member: KDD-13KDD-12

Program Committee Member: SIGIR-14ICML-14, WSDM-14, SIGIR-13, ICML-13, WSDM-13SIGIR-12, ICML-12, AAAI-11, ACL-11, KDD-10, ICML-10, KDD-09, ECML-09, NAACL-HLT-09, UMAP-09, SIGIR-08, ECML-08, ICML-07.

Reviewer: JMLR, Pattern Recognition, Neurocomputing, IP&M, TKDE, TOIS, KAIS, TKDD, TOIT, SAM, ACL-08, EMNLP-07, NIPS-06.

Selected talks: CMU, HP, Google, Microsoft, Yahoo!, IBM, Siemens, Ask.com, eBay, MIT.

ד"ר רון בקרמן

ronb 300

מרצה בכיר
תחומי הוראה: תורת הנתונים
תחומי מחקר: למידה לא מפוקחת ומפוקחת למחצה, למידה ממוכנת בקנה מידה גדול, כריית מידע, ניתוח רשתות חברתיות
דואר אלקטרוני:
 ronb@univ.haifa.ac.il
מיקום המשרד: בניין ג'ייקובס, חדר 505

פרופיל חוקר בגוגל סקולר

 Ron Bekkerman joined the Department of Information and Knowledge Management as a Senior Lecturer (Assistant Professor) in October 2013. In 2012-2013 he served as Chief Data Officer of Carmel Ventures, the leading Israeli VC fund. He is an Advisory Board member of a number of Israeli startup companies. Prior to that, Ron worked as a Senior Research Scientist at LinkedIn, where he was among the founding members of LinkedIn’s Data Science team. Before LinkedIn, he was a Research Scientist at HP Labs in Palo Alto, CA.

Over the past 14 years, Ron’s research spanned the areas of Data Mining and Machine Learning, which aim to create novel models and algorithms suitable for a variety of practical tasks in statistical data analysis. Currently, he is refocusing his research towards the emerging area of Data Science, where the emphasis is on solving specific business-related problems by applying and adapting Big Data analytics techniques.

Ron’s earlier research work was on text categorization. One of his text classification projects was an initial study of email categorization on the Enron Email Dataset. In 2004 he was among the first researchers to work on mining online social networks. Since then, Ron investigated various setups of data clustering, including multimodal clustering, semi-supervised clustering, interactive clustering, consensus clustering, and one-class clustering. Lately, Ron concentrated his research on scalability of Data Mining in the Big Data era.

While working at LinkedIn, Ron was involved in connecting data analytics and business decision making. He worked on analyzing product virality, assessing user’s lifetime value, and identifying most valuable users. Ron’s data analytics projects contributed to a substantial increase of LinkedIn’s revenues. At Carmel Ventures, Ron got further exposed to a variety of business aspects of technological innovation, such as market size evaluation, go-to-market strategy, and pricing.

Ron holds a PhD in Computer Science from the University of Massachusetts at Amherst, and MSc/BSc degrees (both in CS) from the Technion – Israel Institute of Technology. He is a coauthor of 22 research publications and 5 patent applications. Most of Ron’s work was published in top-tier venues such as JMLR, SIGKDD, WWW, ICML, ECML, SIGIR, CVPR, IJCAI, CIKM, and EMNLP. He has served on Program Committees of 19 top-tier Computer Science conferences and reviewed for 10 international journals. In 2012 and 2013 he served on the Organizing Committee of SIGKDD. Ron is a corresponding coeditor of the book “Scaling Up Machine Learning” published by the Cambridge University Press in 2012. 

Research Projects

Improving Clustering Stability and Accuracy using Deliberation (2009)

Parallelization of Clustering Algorithms (2008)

One-Class Clustering (Outlier Elimination) (2008)

Multi-way Distributional Clustering and Combinatorial Markov Random Fields (2007)

Image Clustering with Comrafs (2006)

Disambiguation of People's Web Appearances (2005)

Document Classification on Enron Email Dataset (2004)

 Videos

Symposium on semantic text processing, Bar-Ilan University 2014 Lecture)

A Data Scientist's Guide to Making Money from Start-ups (KDD 2013 Panel)

Scaling up Machine Learning (LinkedIn Tech Talk 2012)

Machine Learning: the Basics (LinkedIn Tech Talk 2012)

Improving Clustering Stability (KDD 2009)

Selected Publications

F. Provost, G.I. Webb, R. Bekkerman, O. Etzioni, U. Fayyad, and C. Perlich. A Data Scientist's Guide to Start-Ups. In Big Data. September 2014, 2(3): 117-128.

L. Hong, R. Bekkerman, J. Adler, and B. Davison. Learning to Rank Social Update Streams. In Proceedings of SIGIR 2012

S. Budalakoti and R. Bekkerman. Bimodal Invitation-Navigation Fair Bets Model for Authority Identification in a Social Network. In Proceedings of WWW 2012

R. Bekkerman, and M. Gavish. High-Precision Phrase-Based Document Classification on a Modern Scale. In Proceedings of KDD 2011 ppt

R. Bekkerman, M. Scholz, and K. Viswanathan. Improving Clustering Stability with Combinatorial MRFs. In Proceedings of KDD 2009

R. Bekkerman and M. Scholz. Data Weaving: Scaling Up the State-Of-The-Art in Data Clustering. In Proceedings of CIKM 2008

R. Bekkerman and K.Crammer. One-Class Clustering in the Text Domain. In Proceedings of EMNLP 2008

R. Bekkerman. Combinatorial Markov Random Fields and their Applications to Information Organization. PhD Thesis 2008, University of Massachusetts at Amherst ppt

R. Bekkerman and J. Jeon. Multi-modal Clustering for Multimedia Collections. In Proceedings of CVPR 2007 ppt

R. Bekkerman, H. Raghavan, J. Allan, and K. Eguchi. Interactive Clustering of Text Collections According to a User-Specified Criterion. In Proceedings of IJCAI 2007 ppt

R. Bekkerman, S. Zilberstein, and J. Allan. Web Page Clustering Using Heuristic Search in the Web Graph. In Proceedings of IJCAI 2007 ppt

R. Bekkerman, M.Sahami, and E. Learned-Miller. Combinatorial Markov Random Fields. In Proceedings of ECML 2006 ppt

R. Bekkerman, K. Eguchi, and J. Allan. Unsupervised Non-topical Classification of DocumentsCIIR Technical Report IR-472 2006

R. Bekkerman and M.Sahami. Semi-supervised Clustering using Combinatorial MRFs. In Proceedings of ICML 2006 Workshop on Learning in Structured Output Spaces ppt

R. Bekkerman, R. El-Yaniv, and A. McCallum. Multi-way Distributional Clustering via Pairwise Interactions. In Proceedings of ICML 2005 ppt

R. Bekkerman and A. McCallum. Disambiguating Web Appearances of People in a Social Network. In Proceedings of WWW 2005 ppt

R. Bekkerman, A. McCallum, and G. Huang. Automatic Categorization of Email into Folders: Benchmark Experiments on Enron and SRI CorporaCIIR Technical Report IR-418 2004

A. Culotta, R. Bekkerman, and A. McCallum. Extracting Social Networks and Contact Information from Email and the Web. In Proceedings of CEAS 2004

R. Bekkerman and J. Allan. Using Bigrams in Text CategorizationCIIR Technical Report IR-408 2004

R. Bekkerman. Word Distributional Clustering for Text Categorization. MSc Thesis 2003, Technion - Israel Institute of Technology ppt

R. Bekkerman, R. El-Yaniv, N. Tishby, and Y. Winter. Distributional Word Clusters vs. Words for Text Categorization. In Special Issue on Variable and Feature Selection of JMLR 2003

R. Bekkerman, R. El-Yaniv, N. Tishby, and Y. Winter. On Feature Distributional Clustering for Text Categorization. In Proceedings of SIGIR 2001 ppt

Professional Activities

Organizing Committee Member: KDD-13KDD-12

Program Committee Member: SIGIR-14ICML-14WSDM-14SIGIR-13ICML-13WSDM-13SIGIR-12, ICML-12AAAI-11ACL-11KDD-10, ICML-10KDD-09ECML-09NAACL-HLT-09UMAP-09SIGIR-08ECML-08ICML-07.

Reviewer: JMLR, Pattern RecognitionNeurocomputingIP&MTKDETOISKAISTKDDTOITSAMACL-08EMNLP-07NIPS-06.

Selected talks: CMUHPGoogle, MicrosoftYahoo!IBMSiemensAsk.com, eBayMIT.

MBA program for the Management of Non-for-Profit Organizations

 

About the program

This unique program is designed for managers in non-for-profit organizations seeking to further develop managerial skills, which will assist them in coping with the challenges of a complex, ever changing and multi-faceted environment. In addition, the program offers managers in other organizations (including for-profit), the opportunity to acquire and expand their knowledge of the growing non-for-profit sector. The non-for-profit sector includes public organizations, governmental organizations, social organizations, and communal organizations. These organizations are central to the vast activity conducted in the welfare, health, education, security, culture, environmental care, and sports arenas. Management in such organizations requires general managerial core-skills, as well as specific skills and knowledge to master tasks and problems within this sector. We strongly believe that the professional training provided in MBA programs is essential to managers in non-for-profit organizations as they deal with managerial conflicts that are similar to those in other types of organizations. The Department of Business Administration visions the professional training of such managers with the aim to prepare them as best as possible to current and forthcoming challenges. Hence, the program is built on the grounds of general managerial studies relevant to all organizations, alongside non-for-profit oriented managerial training. Our approach is interdisciplinary in nature, and allows for a profound and integrated understanding of various aspects of organizations in general, and non-for-profit organizations in particular. Those who successfully complete the program are eligible for a Master’s Diploma in Business Administration from the University of Haifa. The non-for-profit specialty is formally acknowledged as an attachment to the Diploma.


The Students

The program is designed for managers who work or find interest in non-for-profit organizations and who have managerial experience of three years or more. We seek to have classes where students come from a wide range of organizations, reflecting the broad range of the non-for-profit sector. The program is built to encourage the participants to share their varied managerial experience with their peers. The program is intensive. It is constructed of condensed but short periods of study, which manage the students’ time to the maximum, in order to allow those who combine work and studies an efficient study schedule.

We perceive the students to be central pillars in the essence of our department. For us, the students are the link between the academic world and the broad community. They arrive from a unique social-managerial context and return to their communities and organizations equipped with knowledge and insights that contribute to their leadership and management excellence.


Administrative Management

Program Head: Dr. Mahmoud Qadan
E-mail: mqadan@univ.haifa.ac.il

Program Coordinator: Ms. Diana Groisman
E-mail: dgroisman@univ.haifa.ac.il
Phone: 04-8249193

The General MBA Program (in Hebrew)

 

About the program

The General MBA Program is central to the Department of Business Administration and has been running successfully for 17 years. The program is taught mainly in Hebrew and is designed for men and women in the midst of their career. Special emphasis is put on the participants’ maturity and managerial experience, combined with academic and team-work abilities. The faculty staff, as well as past-graduates, is personally involved in the process of acceptance to the program. Due to the large number of students and our policy of keeping a relatively low class size, this program is run with two equal and parallel classes.

The teaching staff provides the utmost exposure to the 21st Century business world, while mediating between the academy and field practice. Every member of the senior academic staff has a prestigious academic reputation. They are actively involved in academic research as well as in practical consulting, and other activities in the world of business. The teaching staff is supplemented by senior scholars from universities abroad, who come to share their knowledge and vast experience, as well as professionals from within the industry who bring their experience into the classroom.  

The Program structure and content is built on knowledge and experience in leading Business Schools worldwide and it has been adapted to the unique conditions of business in Israel. The department sees vital importance in updating the courses and content according to latest research findings and best business practices. The academic staff is highly involved in research, consultancy for private and public companies, and teaching at universities abroad. These activities guarantee we are always updated with the latest developments.  

We believe that training must not be one-dimensional. The program is offered to students from diversified occupational backgrounds. We believe that this heterogeneity contributes to a fruitful academic atmosphere in the classroom, and provides an opportunity to engage in extensive cross-cultural interaction.


The students

The students are the essential pillar of the department. They are the link between the academic world and the business community. They come from this community to absorb knowledge and training and return to the community to implement them.

Our students come from diversified occupations, departments within their organizations and academic backgrounds. Their average age upon acceptance is 35 and they have an average 7 years of work experience after they graduated with a Bachelor’s Degree. About half of the students were academically trained in engineering/quantitative disciplines (civil engineering, computers, mechanics, chemistry, industrial management etc.), and about a quarter of the students earned an academic degree in economics and management. The rest possess a Bachelor’s or higher degree in social sciences, law or humanities. About a third of the students are female.

The occupational range is vast. About half of the students come from the industry and especially High-Tech industry. The other half come from service-providing companies (banking, insurance, computing services and management), the military and non-for-profit organizations.


Unique Program characteristics

Work and study simultaneously: The courses are concentrated in two days of study per week: Thursdays afternoon and Friday mornings. This allows students to earn an MBA while continuing in full-time employment.

Short period of studies: The program stretches over seven study-periods, each of which consists of nine weeks. In addition, the department holds a number of short seminars and workshops. The 16-month overall duration is shorter than most equivalent programs in Israel.

Qualitative study experience: The program encourages teamwork. This and the student’s diverse academic background and managerial experience, allow a fertile exchange of ideas between the students. The instructors emphasize the practical orientation of the subject matter. All of these contribute to the quality of learning.

Networking: Association with peers from other programs and alumni from previous years help in forming social and business contacts, as well as generating employment and business opportunities.


For Admission information- click here


Tuition fee

The Program duration is two academic years (for the University’s tuition fee regulations click here)

MBA students pay the total of two academic years tuition fee for the entire program. The total cost of studies is very good value for money as compared to alternatives in Israel and abroad.

*The tuition fee does not include additional payments (such as security, services etc.).


Administrative Management

Program Head: Dr. Nir Brueller
E-mail: nbrueller@univ.haifa.ac.il 

Program Coordinator: Ms. Lital Bellaiche
E-mail: lbalogh@univ.haifa.ac.il
Phone: 04-8249193

The MBA Program for Strategic Human Resource Management

 

The Program

This unique program is designed for those who seek to develop and expand their managerial skills with the intention to successfully cope with the managerial challenges of a rapidly-changing global market, which is subjected to social, technological, economic and political changes. These challenges, mainly in management of the human capital, demand different types of human resource management to meet the need for pro-active strategic thinking and for effective use of the firm’s resources to enhance its ability to cope with future changes. The effective management of the firm’s resources helps building the firm’s competitive advantage, and is considered a matter of organizational survival.

The Faculty is guided by principles of innovative managerial concepts. We acknowledge the appropriate standards of human resources management and perceive it to have a leading strategic role in the organization.

The goal is to academically train prospective managers who will be able to cope successfully with diverse managerial issues as a strategic/business partner in the organization.

The program is unique for its interdisciplinary approach. It includes a range of subjects taken from the field of business administration, as well as strategic human resource management. Students are trained in academic proficiency to identify and analyze theoretical and practical problems, as well as to implement actual solutions. The content is comprised of three pillars: subjects that are unique to HR, organizational, behavioral and managerial aspects, and business comprehension.

The program focuses on the integration of academic and practical knowledge through a set of meetings with HR managers who bring field-experience, business game simulation and courses taught by field men and women.

We seek to have classes where students come from a wide range of organizations, reflecting the broad range of the sector. The program is built to encourage participants to share their varied managerial experience and knowledge with their peers.

Successful graduates are eligible for a Master’s degree in Business administration—MBA, with the specialization in strategic human resource management.


Unique Program characteristics

Work and study simultaneously: Courses are concentrated on two days a week: Tuesdays afternoon and Fridays. This allows students to earn an MBA with minimal interruption to their work.

Short period of studies: Program duration is about a year and a half; the program stretches over seven study-periods, each of which consists of eight weeks and an exam week. 

Qualitative study experience: The studies take place in a relatively small group. The heterogeneous academic background of the students and their diverse managerial experience enable the exchange of ideas among the participants.
A combination of theory and practice: The program combines academic lecturers with lecturers from the field, both from Israel and abroad, and emphasizes the practical orientation of the study material. The combination of theory and practice contributes to the quality of and the learning experience in the program.

For Admission information- click here


Tuition fee

The Program duration is two academic years (for the University’s tuition fee regulations click here)

MBA students pay the total of two academic years tuition fee for the entire program. The total cost of studies is very good value for money as compared to alternatives in Israel and abroad.

*The tuition fee does not include additional payments (such as security, services etc.).

Administrative Management

Program Head: Prof. Michal Biron
E-mail: mbiron@univ.haifa.ac.il

Program academic advisor: Prof. Ilan Meshoulam

Program Coordinator: Ms. Vered Petrar-Alon
E-mail: valon@univ.haifa.ac.il
Phone: 04-8249581

פרופ' משה ענבר

mosheinbar

פרופסור מן המניין
תחומי מחקר: ביולוגיה אבולוציונית
דואר אלקטרוני: minbar@research.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288767
מיקום המשרד: בניין רב תכליתי, חדר 70
שעות קבלה: בתיאום מראש

Moshe Inbar holds a PhD in Zoology from Tel Aviv University (summa cum laude). His main research interests are animal (in particular insects) - plant interactions from ecological and evolutionary points of view. He also interested in direct interactions between mammalian herbivores and plant-dwelling insects.

Personal Website

פרופיל חוקר בגוגל סקולר

Prof. Shlomo Hareli

shlomohareli

Associate Professor
Research Interests: Behavioral sciences, Social psychology in organizations

Email: shareli@univ.haifa.ac.il
Phone: 972-4-8288497
Office: Jacobs building, room 618
Office Hours: on prior appointment

About Me

I am a Social Psychologist who is interested in emotions. I am a faculty member of the Graduate School of Management at the University of Haifa where I serve as the Director of the Interdisciplinary Center for Research on Emotions, head of the Behavioral Science area in our school.

Research Interests

My main research interest is with social emotions. Among other things, in my work I explore the way social judgments give rise to social emotions, on one hand, and how such judgments often stem from social emotions, on the other hand. Most recently my research focuses on the social consequences of observing others' emotions. In particular, I am exploring personality inferences made by observers witnessing others' emotions and the impact of such emotions on social judgments. In each context the research focuses also on the processes involved. Hand in hand with my empirical work, I also have a strong theoretical focus on understanding, defining, and characterizing social emotions and social processes related to emotions including from a functional perspective.

Perseonal web site (with CV and publications)

Google Scholar researcher profile

Prof. Moshe Inbar

mosheinbar

Full Professor
Research Interests: Evolutionary Biology
Email: minbar@research.haifa.ac.il
Phone: 972-4-8288767
Office:  building, room 70
Office Hours: on prior appointment

Moshe Inbar holds a PhD in Zoology from Tel Aviv University (summa cum laude). His main research interests are animal (in particular insects) - plant interactions from ecological and evolutionary points of view. He also interested in direct interactions between mammalian herbivores and plant-dwelling insects.

Personal Website

Google Scholar researcher profile

פרופ' בוריס א' פורטנוב

borisportonov

פרופסור מן המניין

דואר אלקטרוני: portnov@research.haifa.ac.il

טלפון: 972-4-8288532

משרד: בניין ג'ייקובס, חדר 517

שעות קבלה: בתיאום מראש

פרופ' פורטנוב בעל תואר שלישי בתכנון עירוני ואזורי מהמכון המרכזי לתכנון ערים (1987, מוסקבה, ברה"מ) ותואר D.Sc. באותו תחום מאוניברסיטה לאדריכלות ותכנון ערים במוסקבה (1994).

משנת 2012 הוא מכהן בתפקיד פרופסור מן המניין בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה (עם קביעות). פרופ' פורטנוב מכהן כיו"ר ועדת הדוקטורט של החוג. תחומי המחקר של פרופ' פורטנוב כוללים מערכות מידע גיאוגרפיות -; GIS תכנון עירוני ואזורי; הערכת שווי וניהול נדל"ן; ניתוח נתונים מרחביים; גיאוגרפיה של האוכלוסייה ואפידמיולוגיה סביבתית.

פרופ' פורטנוב חיבר או ערך (לבד או עם אחרים) 7 ספרים ויותר מ-160 מאמרים מדעיים ופרקים בספרים.

תחומי מחקר

מערכות מידע גיאוגרפיות, תכנון עירוני, גיאוגרפיה של אוכלוסיות, הערכת שווי של נדל"ן

נושאי מחקר

 • הערכת סיכונים סביבתיים
 • מערכות מידע גיאוגרפי במחקר סביבתי
 • בנייה ירוקה
 • שינוי התנהגות כאמצעי לחיסכון באנרגיה
 • השפעות סביבתיות ובריאותיות של זיהום אור

הוראה

 • מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) במחקר סביבתי
 • ויזואליזציה ומידול סביבתי רב-ממדי
 • גאו-אינפורמטיקה וניתוח גאו-סטטיסטי
 • סביבה עירונית
 • פיתוח בר קיימא
 • מיקום עסקי ומיקום אזורי

מחקר בתהליך:

2018-2021, חוקר ראשי : מידול האיכות הנתפסת של תאורת מרחבים ציבוריים: גישה אינטראקטיבית מוטת מוטת-משתמש  - במימון של קרן לאומי המדע (ISF) (עם תמי טרופ)

2019-2020, חוקר ראשי: מיטוב תאורת לילה במרחבים ציבוריים עירוניים בשיתוף תושבים: לקראת ערים חכמות ומקיימות בסין ובישראל – מומן ע"י משרד המדע וטכנולוגיה ישראלי במשותף עם משרד המדע וטכנולוגיה של סין (עם ד"ר טרופ, פרופ' מינג ליו (אוניברסיטת דיליאן, סין) ופרופ' וואילי גיאו (אקדימיה סינית למדעיים))

CV

פרסומים

פרופיל חוקר בגוגל סקולר

הרשמה

ניתן להירשם בפורטל הרישום המקוון של אוניברסיטת חיפה.

 

זמני הרשמה ופתיחת הלימודים בתוכניות השונות

MBA למנהלים

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-19 בינואר 2020 ומסתיימת ב-30 באפריל 2020
 • הלימודים מתחילים ב-22 באוקטובר 2020
 • את תדפיס תוצאות מבחן ה-GMAT ניתן לשלוח למרכזת התוכנית, גב' ורד אלון.

MBA בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-19 בינואר 2020 ומסתיימת ב-30 באפריל 2020
 • הלימודים מתחילים ב-20 באוקטובר 2020

MBA בניהול ארגונים ללא כוונת רווח (אלכ"ר)

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-19 בינואר 2020 ומסתיימת ב-30 באפריל 2020
 • הלימודים מתחילים ב-20 באוקטובר 2020

MBA בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-19 בינואר 2020 ומסתיימת ב-30 באפריל 2020
 • הלימודים מתחילים ב-20 באוקטובר 2020

International MBA (בשפה האנגלית)

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-19 בינואר 2020 ומסתיימת ב-30 באפריל 2020
 • הלימודים מתחילים ב-22 באוקטובר 2020

International MBA Program Specializing in Sustainability (בשפה האנגלית)

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-19 בינואר 2020 ומסתיימת ב-30 באפריל 2020
 • הלימודים מתחילים ב-22 באוקטובר 2020

MBA בניהול ספנות ונמלים

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-19 בינואר 2020 ומסתיימת ב-30 באפריל 2020
 • הלימודים מתחילים ב-22 באוקטובר 2020

MBA מחקרי - תואר שני במנהל עסקים עם תזה

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-19 בינואר 2020 ומסתיימת ב-30 באפריל 2020
 • הלימודים מתחילים ב-22 באוקטובר 2020