mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

env banner2 2017

מלגות

החוג מעודד את תלמידיו להגיש בקשות ולהתמודד על מענקים, פרסים ומלגות.

בקטגוריה זו ניתן למצוא קישורים לקולות קוראים ולאתרי מלגות.
אנו ממליצים לכם, התלמידים בחוג, להיכנס מידי פעם לקישורים הללו ולעבור על המלגות והקולות הקוראים. אנו נעשה ככל שביכולתנו לתמוך בבקשות שתגישו.

אוניברסיטת חיפה

מלגות לתואר שני - אוניברסיטת חיפה (הרשות ללימודים מתקדמים)

מומלץ לקרוא את תקנון המלגות לתואר שני מטעם אוניברסיטת חיפה. התקנון מפרט את מגוון המלגות המוענקות לסטודנטים לתואר שני מטעם אוניברסיטת חיפה (דרך הרשות ללימודים מתקדמים), התהליך להעברת הבקשות/המלצות לקבלת המלגה והקריטריונים לקבלתה.

מלגות מקרנות חיצוניות (הרשות ללימודים מתקדמים)

קולות קוראים מקרנות ומרכזי מחקר חיצוניים המועברים לרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה ומרוכזים באתר הרל"מ.

ריכוז מלגות באתר דיקנאט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

מלגות מגופים שונים מרוכזות ומפורסמות באתר דיקנאט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה- מלגות על בסיס סוציו-אקונומי ומלגות הצטיינות.

שונות 

  1. מלגות באתר משרד החינוך- ריכוז כל הקרנות המעניקות מלגות בחלוקה על פי קריטריונים שונים
  2. ריכוז מלגות באתר התאחדות הסטודנטים בישראל
  3. קרן הסיוע לסטודנטים המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך והתרבות | להוראות והנחיות
  4. מלגות משרד המדע והטכנולוגיה
  5. מלגות מפעל הפיס (מלגות לציבור הרחב לשכ"ל מלא, מלגות חד שנתיות, מלגות למגזר הערבי)
  6. מלגות אייסף ( ISEFI ), הקרן הבינלאומית לחינוך
  7. מלגות היא"ס (עולים חדשים)
  8. מלגות נעמ"ת (לסטודנטיות בלבד)
  9. פרויקט "רבדים" בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה (העשרה בנושאי יהדות ואקטואליה)