mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

פרס על שם פרופ' אליעזר שלייפר לעבודת מחקר מצטיינת

פרופסור אליעזר שלייפר, ז"ל, היה מאבות הניהול הכמותי בישראל ובפרט בתחומי השיווק והלוגיסטיקה. הוא כיהן כדיקן הפקולטה לתעשיה וניהול בטכניון ומאוחר יותר כדיקן-מייסד של הפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה. משפחת שלייפר בשיתוף עם הפקולטה לניהול מבקשת להעניק פרס כספי ע"ס 5,000 ₪ לעבודה של תלמיד/ה מחקר מצטיין/ת.

קריטריונים להגשת מועמדות

תלמידי תואר שני ושלישי בפקולטה לניהול, במצב אקדמי תקין,  אשר עבודתם תורמת להבנה ייחודית ומעמיקה של תחום קבלת החלטות ותהליכים ניהוליים, עם זיקה מעשית-יישומית.

נושאים אפשריים לדוגמה:

  • לוגיסטיקה ושרשרת אספקה
  • ניהול השיווק והתנהגות הצרכן
  • ניהול ידע וחדשנות
  • כריית נתונים וניתוח נתוני עתק
  • רשתות ופלטפורמות
  • תובנות ניהוליות ותחרותיות עסקית
  • ניהול תשתיות וסיכוני סייבר

הזוכים בפרס לפי שנים

הזוכים בפרס בשנת תשע"ח:

יונית רושו  –  תלמידת תואר שלישי בחוג לניהול מידע וידע, בהנחיית פרופ' דפנה רבן

נושא העבודה:  The Influence of Web Experience on Information Value Perception

מייקל סינקלר – תלמיד תואר שלישי בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, בהנחיית ד"ר אנדראה גרמנדי

נושא העבודה: Using geotagged photos from social media to evaluate cultural ecosystem services in Kerala’s wetlands, India