mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

env banner2 2017

על אודות החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה הוקם בשנת 1998 במטרה להקנות השכלה אקדמאית גבוהה בתחום. אוניברסיטת חיפה הינה חלוצה ומובילה בתחום זה בארץ ומקנה מסגרת ייחודית ללימוד ניהול מערכות סביבתיות ומדיניות סביבתית. ייחודו של החוג הינו באימוץ גישה בינתחומית, מאוזנת וכוללנית להתמודדות עם סוגיות הנוגעות למשאבי הטבע והסביבה באוריינטציה ניהולית – יישומית.

בחוג פועלות כיום ארבע תכניות: התכנית הוותיקה (הפועלת מימיו הראשונים של החוג), לניהול משאבי טבע וסביבה, התכנית לניהול ומדיניות אנרגיה (הפועלת משנת 2008), התוכנית לניהול קיימות בסביבה בנויה (אשר פועלת משנת 2014) וכן תוכנית באנגלית המקנה תואר MBA  עם אוריינטציה סביבתית (MBA-ירוק) הפועלת משנת 2013. הלימודים הינם לתואר שני- מוסמך, או שלישי- דוקטורט. ההכשרה הלימודית כוללת ידע בתחומי הסביבה והכלכלה וכן מיומנויות ניהול, מקנה כלים להתמודדות עם סוגיות סביבתיות ומהווה בסיס לקביעת מדיניות ציבורית בנושאים סביבתיים בארץ ובעולם. ההכשרה מתבססת על תוכנית לימודים רחבה, הכוללת שילוב משלים של קורסים מהתחומים הרלבנטיים במדעי החברה והניהול (כלכלה, מנהל, מערכות מידע, פסיכולוגיה וסוציולוגיה), מדעי החיים והטבע, משפטים וטכנולוגיה.

החוג מאחד תחת קורת גג אחת מרצים הן מהסגל האקדמי של האוניברסיטה והן מומחים מהסקטור הציבורי והפרטי, בעלי התמחויות שונות ביניהן גיאומורפולוגיה, הידרולוגיה, ביולוגיה אבולוציונית, משאבי ים, אויר, טיפול בפסולת, אנרגיה, כלכלה, ניהול, ניהול סביבתי, זיהום תאורתי ועוד.