mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

env banner2 2017

תזות ופרויקטים של תלמידי החוג

החוג הוא בין-תחומי וישנם בו שני מסלולי לימוד - מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול עם עבודת גמר (מסלול ב').

השלב הסופי במסלול המחקרי הוא כתיבת עבודת הגמר המחקרית (התזה), אשר תהליך כתיבתה משלב למידה של מחקרי היסוד בתחום והתמצאות במחקר העדכני ביותר, תוך שימוש בשיטות וכלי מחקר הנלמדים בחוג.

רשימת התזות והמנחים של תלמידי החוג

רשימת הדוקטורטים והמנחים של תלמידי החוג

המסלול המעשי כולל בתוכו פרויקט יישומי שמבצע התלמיד במסגרת לימודיו, וכתיבת עבודת גמר המבוססת על הפרויקט. המסלול מותאם לסטודנטים אשר מבקשים ליישם במסגרת לימודיהם את הכלים שלמדו בפועל תוך ליווי ותמיכה של הסגל האקדמי והמקצועי של החוג.

נושאי הפרויקטים והמנחים של תלמידי החוג