mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

env banner2 2017

מידע למועמד

ברושור החוג

לימודי תואר שני

תכניות הלימוד

בחוג פועלות ארבע תכניות לימודים: תכנית לניהול משאבי טבע וסביבה, תכנית התמחות בניהול ומדיניות אנרגיה, התוכנית לניהול קיימות בסביבה בנויה וכן תוכנית באנגלית המקנה תואר MBA עם אוריינטציה סביבתית (MBA-ירוק).
בתואר השני יכול הסטודנט לבחור בין מסלול א' (הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית-תיזה) לבין מסלול ב' (הכולל ביצוע פרוייקט גמר).

התכנית לניהול משאבי טבע וסביבה

מטרת הלימודים הינה הרחבת הידע המקצועי, בדגש רב תחומי מושכל של משאבי הטבע והסביבה. הכשרת כוח אדם ברמה אקדמית גבוהה לשם התמודדות ופתרון בעיות בתחום איכות הסביבה, קביעת מדיניות וקבלת החלטות בנושא שימור, טיפוח הסביבה ופיתוח בר קיימא, וכן הכשרה לתפקידי ניהול וקביעת מדיניות במשק. כמו כן, הכשרת תלמידי מחקר בתחום מדיניות וניהול הסביבה ועידוד מחקרים בתחום בגישה של קיימות.

תכנית ההתמחות בניהול ומדיניות אנרגיה

מטרת הלימודים הינה הרחבת הידע המקצועי של אנשים העוסקים בתחום מקורות האנרגיה בארץ ובעולם, בדגש של מדעי החברה והניהול, כולל פיתוח וקידום אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית. בחינת ההיבטים הסביבתיים, הרגולטוריים והכלכליים של פיתוח מקורות אנרגיה, והכשרת התלמידים לתפקידי ניהול וקביעת מדיניות במשק. כמו כן, הכשרת תלמידי מחקר בתחום מדיניות האנרגיה ועידוד מחקרים בתחום.

תכנית התמחות בניהול קיימות בסביבה בנויה

תכנית חדשה וייחודית של החוג לניהול משאבי טבע וסביבה מציעה בסיס ידע מוצק וכלים יישומיים בתכנון וניהול של סביבות בנויות תוך דגש על קיימות. מידע על התכנית ניתן למצוא בברושור.

International MBA Program Specializing in Sustainability (בשפה האנגלית)

תכנית בינלאומית באנגלית בשיתוף החוג למינהל עסקים עם החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, המקנה תואר MBA עם התמחות בתחום הסביבה.

קורסים בתכנית

תנאי קבלה לתואר שני

 1. ציון של 80 לפחות בתואר הראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
 2. ראיון אישי בפני ועדת הקבלה
 3. מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים
 4. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון

מבנה הלימודים

התכנית בנויה מ-8 תקופות לימוד שבהן מתקיימים לימודים בימי חמישי ושישי. כל תקופה בת תשעה שבועות (כך שכל קורס כולל שמונה מפגשים) ולאחר מכן שבוע בו מתקיימות הבחינות ומוגשות המטלות לסיום הקורס. התקופות עוקבות ורצופות כך שכאשר נגמרת תקופה אחת מתחילה הבאה מיד אחריה.

תוכנית הלימודים כוללת סיורים בקורסי ההשלמה, החובה והבחירה. סיורי חובה אלה אינם מתקיימים בימי הלימוד, אך הם חלק אינטגראלי מהקורסים. סה"כ הלימודים לתואר:

 • מסלול א' 28 שש"ס
 • מסלול ב' 36 שש"ס

רשימת קורסי החובה בתכניות השונות וקורסי הבחירה

לימודים לתואר שלישי

תנאי קבלה לדוקטורט

 1. תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
 2. ציון 87 ומעלה בעבודת התיזה וממוצע 87 לפחות, בציוני התואר המוסמך
 3. שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמיים אשר אחד מהם הוא מנחה תזת המ"א
 4. ההגשת הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע (4-3 עמודים) מאושרת על-ידי המנחה המיועד מסגל החוג
 5. הסכמה בכתב של שני מנחים להנחיה, כאשר לפחות אחד מהם חבר סגל בפועל (דרגת מרצה בכיר ומעלה)
 6. קורות חיים של המועמד בעברית או באנגלית

לימודי הדוקטורט בחוג הם במהותם בין-תחומיים ויונחו על-ידי שני מנחים, כאשר לפחות אחד מהם חבר סגל בחוג

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר "דוקטור" הינו ארבע שנים והוא מחולק לשני שלבים:

שלב מחקר א':

במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר המפורטת, לקבל את אישור המנחים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. עם אישור הצעת המחקר על ידי הגורמים המוסמכים, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'. משך שלב זה הוא כשנה.

שלב מחקר ב':

משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר ב', יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט. משך שלב זה הוא שלוש שנים.

קורסים

מנחי עבודת הדוקטורט, בתיאום עם יו"ר ועדת הדוקטורט החוגי, יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה בהתאם לרקע האקדמי הקודם של התלמיד ובהתאם לנושא המחקר המוצע (בהיקף של עד 10 שש"ס). כל תלמידי הדוקטורט יידרשו להשתתף בסמינר דוקטורט (בכל אחת משנות לימודיו) אשר יתקיים אחת לחודש.

דרכי התקשרות

טלפון: 04-8249919, 04-8288743

דוא"ל: nrem@univ.haifa.ac.il

הרשמה

ניתן להירשם החל מתאריך 20.1.2019 דרך אתר ההרשמה לאוניברסיטת חיפה באינטרנט.