mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תכנית הלימודים

תחומי הלימוד

בחוג שני מסלולי לימוד - מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול מעשי עם עבודת גמר (מסלול ב'). שני המסלולים כוללים קורסים בשני מקבצים עיקריים:

מקבץ בתורת הנתונים - Data Science

המקבץ משלב גישות אנליטיות ממדעים שונים, כגון סטטיסטיקה ומדעי המחשב עם מיומנויות פרקטיות לעיבוד וניתוח נתוני ענק, במטרה להבין טוב יותר תהליכים מורכבים בעולם העסקים, תופעות חברתיות, וצעדי קבלת החלטות במגוון תחומים כגון בריאות, מסחר, תרבות, חינוך, למידה ועוד.

מקבץ במידע וחברה:

המקבץ יוצר תשתית להבנת ההקשר החברתי-תרבותי-כלכלי של מידע. הוא עוסק בתחומי דעת מגוונים, כגון לימודי הארגון, כלכלת מידע, יצירתיות וחדשנות, תרבות ומידע והתנהגות צרכני מידע. המקבץ מספק כלים מתודולוגיים איכותניים, כגון תצפיות וראיונות.

קורסים נוספים בתכנית, בנושאים כגון:

 • אחזור מידע
 • ניתוח רשתות חברתיות
 • שיטות מחקר
 • (machine learning)למידה חישובית
 • שיווק שירותי מידע
 • היבטים משפטיים ואתיים של המידע

תנאי סיום הלימודים בתכנית

המסיימים בהצלחה את תכנית הלימודים יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה בניהול מידע וידע (M.A.).

לימודים במסלול א' כוללים לימודים בהיקף של 32 שעות לימוד (שש"ס) ועבודת גמר מחקרית;
לימודים במסלול ב' כוללים לימודים בהיקף של 40 שעות לימוד ועבודה מסכמת.

על כל סטודנט במסלול א' להשתתף לפחות בשני קורסים הדורשים עבודה סמינריונית;
על כל סטודנט במסלול ב' להשתתף לפחות בשלושה קורסים כאלה.

תלמיד חייב להשיג ממוצע משוקלל סופי של 76 לפחות כדי להיות זכאי לתואר M.A. בניהול מידע וידע.

מבנה הציון

 • מסלול א' - עם עבודת גמר מחקרית
  • קורסי חובה ובחירה 40%
  • עבודות סמינריוניות 20%
  • עבודה גמר מחקרית - תזה 40%
 • מסלול ב' - מעשי עם עבודה מסכמת
  • קורסי חובה ובחירה 60%
  • עבודות סמינריוניות 20%
  • עבודה מסכמת 20%

ספח בספרנות

בשני המסלולים ניתן לשלב קורסים המקנים ספח בספרנות לתעודה האקדמית. הקורסים הייעודיים לספח נוגעים לניהול ספריות ולהתפתחויות בעולם המידענות. תלמידים המעוניינים בקבלת ספח בספרנות בנוסף לתעודת התואר השני מחויבים לקחת את מלוא הקורסים המשויכים ללימודי הספח בספרנות.

המשתתפים במסלול ההתמחות בספרנות יקבלו ספח ובו יצוין תחום ההתמחות בספרנות.