mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

תכנית הדוקטורט בחוג למינהל עסקים

מידע כללי

בשנים האחרונות הפך העולם גלובלי יותר מתמיד. השינויים בעולם המסחר לוו בהתפתחות מואצת בלימודי הניהול ויש צורך להכשיר עתודה של בעלי מקצוע בעלי דוקטורט במנהל עסקים למילוי צרכי המחקר וההוראה האיכותיים בהם. הצמיחה בלימודי הניהול לכל התארים האקדמיים בארץ הגדילה את הביקוש למרצים בעלי דוקטורט במנהל עסקים בתחום הניהול, מחד, ויצרה מאגר של מועמדים ללימודים מתמחים בתחומי הניהול ברמת התואר השלישי. בהתאם, המטרה העיקרית של תוכנית דוקטורט במנהל עסקים באוניברסיטת חיפה היא להכשיר חוקרים, שיהוו תשתית לפיתוח האקדמי של לימודי הניהול וישמשו בתפקידי מחקר והוראה במוסדות אקדמיים, ציבוריים ופרטיים.

החוג נותן מענה למטרה עיקרית זו מזה שנים רבות. בחוג התקיימה ומתקיימת פעילות ענפה של לימודי דוקטורט במנהל עסקים בכל תת-התחומים של מנהל עסקים – מימון, מערכות מידע, ניהול המשאב האנושי, אסטרטגיה ושיווק. הנחית הלומדים לדוקטורט במנהל עסקים נעשית על ידי הסגל האקדמי של החוג, המציע מגוון תחומי מחקר ומחויבות עמוקה להוראה ולהנחיה. כתוצאה מכך, דוקטורנטים, שהונחו על ידי חברי הסגל בחוג למנהל עסקים, תרמו ותורמים תרומה חשובה ביותר למחקר, להוראה ולתעשייה בישראל. רבים מכהנים כחברי סגל באוניברסיטאות ובמכללות שונות בארץ ואחרים אוחזים בתפקידים חשובים במשק.

לימודי דוקטורט במנהל עסקים מהווים גם הזדמנות לקיים שיח מחקרי עם חברי הסגל והדוקטורנטים בחוג למנהל עסקים. חברי הסגל בחוג מקיימים תכניות מחקר רבות, הממומנות בחלקן על ידי קרנות חיצוניות. מחקרים כאלה דורשים מומחיות ומיומנות ומאפשרים העסקת חוקרים צעירים הלומדים לדוקטורט במנהל עסקים. השתתפות במחקרים אלו מאפשרת לחלק מהדוקטורנטים להתנסות במחקרים רחבי היקף. בנוסף, חלק מהמחקר של חברי הסגל ושל הדוקטורנטים מתקיים במסגרת מרכזי המחקר של הפקולטה לניהול, שהחוג הוא חלק ממנה: המרכז לחקר חברת המידע, המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי והמרכז לחקר הרגשות. חברי סגל גם יוזמים ומרכזים ימי עיון ומחקר, סדנאות וסמינרים בפורומים שונים. רובם גם מעורבים עם "השטח" בייעוץ, בהנחיה מקצועית, בחברות בדירקטוריונים, בנשיאה בתפקידים ציבוריים, בזכייה בפרסים ותעודות הוקרה, בנוכחות בתקשורת, בכתיבת טורים אישיים בעיתונות ועוד. פעילויות אלה מהוות הזדמנות לדוקטורנטים בחוג להעמיק ולהרחיב את הידע, הנצבר במהלך הלימודים.

התוכנית ללימודי דוקטורט במנהל עסקים מאפשרת למתקבלים להמשיך בלימודי מנהל עסקים. התכנית מיועדת (עם השלמות מתאימות) גם למוסמכי חוגים אחרים, שמחקרם בתואר שני היה קרוב לתת-התחומים של מנהל עסקים. לתוכנית יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני עם תזה. תיאור מלא של דרישות ותנאי הקבלה לתכנית ולסיומה מצויים בתקנון המצורף מטה.

נשמח לראותכם אתנו,

פרופ' שי צפריר, ראש תכנית הדוקטורט

פרופ' שלמה הראלי ופרופ' דפנה רבן, חברי ועדת הדוקטורט


לימודי דוקטורט

לימודי מחקר מקדים - השלמת תזה

בעלי תפקידים

פרופ' שי צפריר
ראש תוכנית הדוקטורט
דוא"ל: stzafrir@univ.haifa.ac.il

גב' טניה ליבשבסקי
מרכזת תוכנית הדוקטורט
דוא"ל: tlibash1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288453