mba logo heb

apply button

univ logo2

דבר ראש החוג

שלום רב,

החוג לניהול מידע וידע הוא חוג צעיר לתואר שני שנבנה במסורת הבינלאומית של בתי ספר למידע הנקראים באנגלית iSchools ובהתאם למסורת זו, החוג שלנו מציע לימודים בין-תחומיים הכוללים היבטים חברתיים, טכנולוגיים, תוכניים ומחקריים של עולם המידע, בעיקר המידע הדיגיטלי. אנו מייחסים חשיבות עליונה למחקר מתוך הבנה כי התשתית המחקרית היא המאפשרת ראיית עולם רחבה ומעמיקה ונותנת כלים להבנת השינויים הגדולים והמהירים המתרחשים בעולם המידע שסביבנו. תוכנית הלימודים מעוגנת בתיאוריה אך מתייחסת באופן שוטף לאירועים המרתקים הפוקדים אותנו ואת העולם כולו. לשם כך אנו מגייסים את טובי המרצים שהם מומחים בתחומי ההוראה שלהם ומלמדים מתוך עניין אמיתי ורצון להקנות לסטודנטים את הידע וכלי החשיבה בצורה הטובה ביותר. כמו כן, לסטודנטים המעוניינים בתוכנית יותר מעשית אנו מציעים פרקטיקום במגוון ארגונים ומלווים אותם בתהליך.

ערכים בעלי חשיבות עליונה בעינינו הם השיתוף והעזרה ההדדית וכך נוצרה בחוג שלנו אווירה נעימה במיוחד שהיא חשובה כדי להתמודד בהצלחה עם האתגר המשמעותי שמציבים הלימודים. מעבר למסגרת הלימודים הפורמאלית משתתפים התלמידים והמרצים בחוג ברשת החברתית (כמו קבוצת הפייסבוק שלנו) לשיתוף, תקשורת ואף הצעות עבודה המגיעות אלינו תדיר. האווירה המשפחתית, התקשורת הבלתי-אמצעית שמאפשרת הרשת החברתית והמפגש בכיתות הלימוד ומסדרונות האוניברסיטה, הם המקור לשיתופי פעולה, השמה לתעסוקה ומחקר בתחום, המאפשרים יישום של החומר הנלמד באווירה מקצועית וברמה גבוהה.
החוג מאפשר לתלמידיו צמיחה אישית ומקצועית ופותח בפניהם את הקשרים ליחידות האוניברסיטה השונות, לשיתופי הפעולה שהוא מקיים עם אנשים, ארגונים במגזר הציבורי והעסקי וחוקרים בארץ ובחו"ל ולקידום קהילת הידע בארץ.

לסיכום, בנינו חוג המציע תוכנית לימודים עשירה ומאתגרת בתוך קמפוס המציע אווירה מצוינת, ספריה מעולה ונוף יפהפה. בשנים הקרובות נשקוד גם על פיתוח הקשרים הבין-לאומיים של החוג כדי לקדם את התחום ולהוות מקור של גאווה למוסמכים שלנו כמו גם לקהילת המידע בישראל בכלל.

 

בידידות,

ד"ר דיוויד בודוף

ראש החוג לניהול מידע וידע