mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

רשימת נושאי התזות ותקציריהן - מחזור תשע״ד

שם הסטודנט/ית שם המנחה כותרת העבודה תקציר בעברית תקציר באנגלית
יוחאי אבוקאי ד״ר דפנה רבן  תפיסת סיכוני סייבר בקרב הציבור בישראל תקציר Abstract
אבישי אברוני גב' דנה לוטן  הנגשת שאלונים פסיכולוגיים באוניברסיטת חיפה תקציר Abstract
יפית אוריין צנעני מוריאל בן-שושן סרטוני הסברה לשירותי ספריה מקוונים תקציר Abstract
ערין בדארנה ד"ר דפנה רבן וד"ר איריס רכב מידול רשתות חברתיות טכנולוגיות במסגרות חינוכיות ותרומתן ללמידה תקציר Abstract
רועי ברזילי ד"ר רון בקרמן ופרופ' דורון קליגר ניתוח הודעות ברשת Twitter והשפעה על ערכי אופציות תקציר Abstract
דיאנה גרויסמן ד"ר תמר יוגב הבניית קטגוריות חדשות בשווקים שמתאפיינים באי-וודאות: מקרה בוחן שוק היין בישראל בשנים 1980-2010 תקציר Abstract
אלכסנדר וסרמן ד"ר תמר יוגב זרמים תרבותיים בין מדינות: מרחקים גיאוגרפיים ולשוניים בעולם האמנות העכשווית תקציר Abstract
עדי זמירלי ד״ר רון בקרמן זיהוי ואפיון קהילות בהתבסס על נתוני עתק של מיקום גיאוגרפי תקציר Abstract
הילה לאופר ניר פרופ' אריה רימרמן נגישות תוכן באתרי אינטרנט אוניברסיטאיים לסטודנטים עם ליקויי ראייה: המקרה של אוניברסיטת חיפה תקציר Abstract
אילון לוי ד"ר רותי אש וד"ר דפנה רבן הקשר בין שליטה בשפה האנגלית לבין דפוסי שמוש במקורות מידע בקרב סטודנטים לתואר ראשון בישראל תקציר Abstract
ענת לנקרי פרופ' שיזף רפאלי  התנהגויות שיתוף בקרב מורים תקציר  Abstract 
עמירם מרקוביץ ד"ר דפנה רבן וד"ר כלנית אפרת  השפעת האיכות הנתפסת של מקורות המידע האינטרנטיים על אופן שימוש במידע תחרותי על-ידי מקבלי החלטות תקציר  Abstract 
אינעם נג'מי ד"ר איריס רכב וד"ר דפנה רבן השפעת החלטות משותפוות מושכלות על קבלת החלטות רפואית על-ידי המטופל תקציר  Abstract 
ערן רווה רוביצ'ק  ד"ר רון ברקמן וד"ר הרצל כהן  מגמות בדוחות מבקר המדינה בישראל - ניתוח באמצעות Text Data Analysis  תקציר  Abstract