mba logo heb

apply button

univ logo2

מערכת שעות מחזור תשע"ז

תקופה 1: 01.11.2016 - 27.12.2016

תקופה 2: 03.01.2017 - 21.02.2017

תקופה 3: 28.02.2017 - 02.05.2017

תקופה 4: 09.05.2017 - 11.07.2017

תקופה 5: 18.07.2017 - 19.09.2017

תקופה 6: אוקטובר 2017 - דצמבר 2017

  • חקיקה, אתיקה וסטייה במידע (4070) - עו"ד דלית קן-דרור פלדמן
  • פיתוח משחקים לארגונים** (4065) - גב' גנית ריכטר
  • שיטות כמותיות ב'** (4020) - גב' ניצה ברקן
  • וזואליזציה** (5209) - ד"ר יעל אלבו
  • מערכות לתיעוד מידע*** (5201) - גב' מאשה זולוטרבסקי (קורס חובה לקבלת ספח ספרנות)

תקופה 7: דצמבר 2017 - פברואר 2018

  • פרקטיקום ועבודה מסכמת (4900) - ד"ר רות אש
  • מחקר תזה

 

 שימו לב כי המערכת נתונה לשינויים

** קורס בחירה

***קורס חובה לקבלת ספח סרפנות