mba logo heb

apply button

univ logo2

מערכת שעות מחזור תשע"ז

תקופה 1: 01.11.2016 - 27.12.2016

תקופה 2: 03.01.2017 - 21.02.2017

תקופה 3: 28.02.2017 - 02.05.2017

תקופה 4: 09.05.2017 - 11.09.2017

 • אחזור מידע (4030) - ד"ר אסנת מוקרין
 • אנליזת רשתות חברתיות (5212) - ד"ר אסנת מוקרין
 • ביבליומטריה (5200) - ד"ר אבישג גורדון -(קורס חובה לקבלת ספח ספרנות)
 • סמינר מחקר (4500) - ד"ר דיוויד בודוף

תקופה 5: 18.07.2017 - 19.09.2017

 • תעשיית תרבות (5214) - ד"ר רועי דודזון
 • שיטות מחקר איכותניות (5210) - ד"ר אורן מאיירס
 • מבוא לעקרונות למידת מכונה (5213) -
 • כלכלת מידע (4050) - ד"ר דורית גייפמן

תקופה 6: אוקטובר 2017 - דצמבר 2017

 • חקיקה, אתיקה וסטייה במידע (4070) - עו"ד דלית קן-דרור פלדמן
 • פיתוח משחקים לארגונים (4065) - גב' גנית ריכטר
 • שיטות כמותיות ב' (4020) - גב' ניצה ברקן
 • וזואליזציה () - ד"ר יעל אלבו
 • מערכות לתיעוד מידע (5201) - גב' מאשה זולוטרבסקי (קורס חובה לקבלת ספח ספרנות)

תקופה 7: דצמבר 2017 - פברואר 2018

 • פרקטיקום ועבודה מסכמת (4900) - ד"ר רות אש
 • מחקר תזה

 

* שימו לב כי המערכת נתונה לשינויים