mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

המרכז לחקר האינטרנט: קול קורא לפרסום מחקר בנושא מבחני פיז"ה

המרכז לחקר האינטרנט מעוניין לחלק פרסים כספיים, תרומת קרן טראמפ, לעבודות מחקר מדיסציפלינות שונות החוקרות את תוצאות מבחן פיז"ה 2015 במערכת החינוך בישראל ומנתחות אותן באמצעות מערכת 'פיז"ה פתוח'. מערכת מחקר זו מאגדת את נתוני מבחן פיז"ה ומאפשרת לנתחם בקלות באמצעות כלים ויזואליים, בזמן אמת, ולהנגישם לציבור.

תוכלו לקרוא על התחרויות, הפרסים והתנאים ולקבל פרטים נוספים בקול הקורא.

בשאלות ולקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאבנר קנטור.

המרכז לחקר האינטרנט