mba logo heb

apply button

univ logo2

מערכת שעות מחזור תשע"ח

תקופה 1: 16.10.2017 - 15.12.2017

 • אוריינות מידע (4010) - ד"ר רותי אש
 • תהליכי עיבוד נתונים (5207) - ד"ר רון בקרמן
 • שיטות מחקר א' (4300) - ד"ר ירון אריאל

תקופה 2: 18.12.2017 - 16.02.2018

 • אחזור מידע (4030) - ד"ר אסנת מוקרין
 • תורת הנתונים 1 (5205) - ד"ר רון בקרמן
 • תקשורת מתווכת מחשב (4061) - ד"ר ירון אריאלי

תקופה 3: 19.02.2018 - 04.05.2018

 • קהילות וירטואליות (4060) - פרופ' שיזף רפאלי
 • שיטות כמותיות א' (4100) - ד"ר לינור הדר
 • טכנולוגיות ברשת האינטרנט (5211) - ד"ר אסנת מוקרין
 • מבוא לעקרונות למידת מכונות (5213) - ד"ר רון בקרמן

תקופה 4: 08.05.2018 - 06.07.2018

 • סמינר מחקר ביצירתיות (4060) - ד"ר תמר יוגב
 • אנליזת רשתות חברתיות (5212) - ד"ר אסנת מוקרין
 • ניתוח נתונים בהקפים גדולים (5215) - ד"ר רון בקרמן
 • סמינר מחקר (4500) - ד"ר דיוויד בודוף

תקופה 5: 10.07.2018 - 17.09.2018

 • ויזואליזציה () - ד"ר יעל אלבו
 • שיטות מחקר איכותניות (5210) - ד"ר אורן מאיירס
 • פרידיקציות א' ()
 • כלכלת מידע (4050) - ד"ר דורית גייפמן

תקופה 6: אוקטובר 2018 - דצמבר 2018

 • חקיקה, אתיקה וסטייה במידע (4070) - עו"ד דלית קן-דרור פלדמן
 • פיתוח משחקים לארגונים (4065) - גב' גנית ריכטר
 • שיטות כמותיות ב' (4020) - גב' ניצה ברקן
 • פרידיקציות ב' ()
 • מערכות לתיעוד מידע (5201) - גב' מאשה זולוטרבסקי (קורס חובה לקבלת ספח ספרנות)

תקופה 7: דצמבר 2018 - פברואר 2019

 • פרקטיקום ועבודה מסכמת (4900) 
 • מחקר תזה

* שימו לב כי המערכת נתונה לשינויים