mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

מערכת שעות מחזור תשע"ח

תקופה 1: 17.10.2017 - 15.12.2017

תקופה 2: 19.12.2017 - 16.02.2018

תקופה 3: 20.02.2018 - 04.05.2018

תקופה 4: 08.05.2018 - 06.07.2018

 • מבוא לעקרונות למידת מכונה (5213) - ד"ר רון בקרמן - קורס בחריה
 • ביבליומטריה (5200) - ד"ר אבישג גורדון - קורס חובה לספח ספרנות
 • שיטות כמותיות א' (4100) - ד"ר משהור חוש - קורס חובה
 • סמינר מחקר (4500) - ד"ר דיוויד בודוף

תקופה 5: 10.07.2018 - 17.09.2018

 • שיטות מחקר איכותניות (5210) - ד"ר אורן מאיירס - קורס חובה
 • המשתמש המחובר-בין השתתפות למעורבות () - ד"ר ליאור זלמנסון - קורס בחירה
 • רגרסיות וקלסיפיקציה לצרכי ניבוי () - קורס בחירה
 • קבלת החלטות בעידן Big Data () - ד"ר ליאור זלמנסון - קורס בחירה

תקופה 6: אוקטובר 2018 - דצמבר 2018

 • סוגיות עכשוויות באמינות ואבטחת מידע (4071) - ד"ר ליאור זלמנסון - קורס חובה
 • פיתוח משחקים לארגונים (4065) - גב' גנית ריכטר
 • שיטות כמותיות ב' (4020) - גב' ניצה ברקן
 • פרידיקציות ב' ()
 • מערכות לתיעוד מידע (5201) - גב' מאשה זולוטרבסקי - קורס חובה לקבלת ספח ספרנות

תקופה 7: דצמבר 2018 - פברואר 2019

 • פרקטיקום ועבודה מסכמת (4900) 
 • מחקר תזה

* שימו לב כי המערכת נתונה לשינויים