mba logo heb

apply button

לשיחה עם יועץ לימודים
1-800-300-032

univ logo2

MBA מחקרי - תואר שני במינהל עסקים עם תזה

מועדי ההרשמה לתכנית

תכליתה של תכנית לימודים זו היא להכשיר בוגרות/בוגרים בעלי תובנה מחקרית מעמיקה וידע בתחומי הדעת השונים במינהל עסקים. השנה הראשונה ללימודים ממוקדת ביצירת תשתית ויסודות אצל הלומדים/ות, שיהוו אבני דרך לשלב העמקה מחקרי. התוצאה היא תכנית לימודים דו-שלבית ודו-ממדית. בשלב הראשון יתקיימו קורסים השייכים לליבת הלימודים בחוג למינהל עסקים, ובשלב השני ינותבו הלומדים/ות לסמינרי מחקר.

התכנית מיועדת לבוגרים/ות מצטיינים בתואר הראשון, השואפים להעמיק במחקר בתחום הניהול ובהיבטיו המעשיים. בוגרי/ות התכנית יהיו בעלי תובנות מחקריות באחד מתחומי הניהול, תוך שילוב של הכשרה מגוונת, שתאפשר ראייה הוליסטית, מחקרית ומעשית. התכנית תכשיר את הלומדים/ות לניהול מעשי בתחומי המחקר המגוונים של הניהול (אסטרטגיה, שיווק, מערכות מידע, מימון, התנהגות ארגונית וכיוצא באלה), תוך כדי מיקוד בתחום מחקר עיקרי, שייבחר על-ידי כל סטודנט/ית בתכנית.

לסיכום, התכנית נועדה לתת בידי הבוגרות והבוגרים הכנה להמשך בשני כיוונים: התמקצעות בכיוון מחקרי באמצעות המשך לימודים לתואר שלישי או פנייה לכיוון יישומי, מצוידים בהבנה מעמיקה יותר, הנובעת מהדגש המחקרי של התכנית.

דרישות קבלה ללימודים

 • תואר ראשון בציון של 80 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
 • עמידה בבחינת ה- GMAT או בבחינה הפנימית בציון שייקבע
 • רמה נאותה של שליטה באנגלית (ציון בחינה וראיון אישי)
 • המלצות משני מרצים מלימודים קודמים
 • ראיון אישי ו/או קבוצתי

מבנה כללי של תכנית הלימודים (ייתכנו שינויים)

קורסי הליבה (14 שש"ס)

 • סוגיות במדעי ההתנהגות (2 שש"ס)
 • מחשבים ומערכות מידע (2 שש"ס)
 • התנהגות ארגונית (2 שש"ס)
 • כלכלה ניהולית (2 שש"ס)
 • חשבונאות פיננסית (2 שש"ס)
 • ניהול השיווק (2 שש"ס)
 • שיטות כמותיות (2 שש"ס)

קורסים מתודולוגיים (11 שש"ס)

 • סוגיות נבחרות במחקר במדעי החברה (2 שש"ס)
 • סטטיסטיקה מתקדמת (3 שש"ס)
 • שיטות מחקר מתקדמות (2 שש"ס)
 • סדנה לכתיבת עבודה מדעית (2 שש"ס)
 • סמינר מחלקתי (2 שש"ס)

קורסים אינטגרטיביים (10 שש"ס)

 • אסטרטגיה שיווקית (2 שש"ס)
 • ניהול פרויקטים (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה עסקית (2 שש"ס)
 • ניהול ארגונים (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה תאגידית (2 שש"ס)

שלושה סמינרי מחקר (9 שש"ס), בתחומי המחקר הבאים:

 • מימון
 • שיווק
 • מערכות מידע
 • ניהול ארגונים
 • אסטרטגיה עסקית
 • משאבי אנוש

סך הכול בתכנית: 44 שש"ס

 

 הלימודים יתקיימו בימי שלישי, חמישי ושישי, בהתאם למערכת הלימודים שתותאם ללומדים בתכנית זו.

לפרטים נוספים, יש לפנות לגב' ורד דנה: