mba logo heb

apply button

univ logo2

הכנס השנתי ה-18 של המרכז לחקר ארגונים: גיוון תעסוקתי ושונות בעבודה

בתאריך 14.03.2017 יתקיים הכנס השנתי ה-18 של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בנושא: "גיוון תעסוקתי ושונות בעבודה".

הכנס יתקיים במצפור עופר, קומה 30 במגדל אשכול, קמפוס אוניברסיטת חיפה.

הכנס אינו כרוך בתשלום, אולם יש להירשם בטופס זה.

תכנית הכנס

סמינר המרכז לחקר ארגונים: תשומת לב של משקיעים קמעונאיים והביקוש למידע

סמינר המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי יתקיים ביום ד', 01.02.2017, בין השעות 18:00-16:00, בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס, קמפוס אוניברסיטת חיפה.

נושא ההרצאה: תשומת לב של משקיעים קמעונאיים והביקוש למידע

Retail Investors' Attention and Their Demand for Information

המרצה: ד"ר מחמוד קעדן, החוג למינהל עסקים, אוניברסיטת חיפה

This study examines the dynamics of stock market movements and retail investors’ demand for information. Using daily Internet search queries for the leading financial websites in the G-7 countries as a proxy for the demand for information, we determine that searching for financial websites is positively correlated with uncertainty and negatively associated with investor confidence. We find that market shocks, captured by several volatility proxies, Granger-cause attention to financial websites, and a heightened number of searches predicts an increase in the following trading day’s volatility. In accordance with the leverage effect, the attention that individual investors pay to financial websites varies depending on the direction of the change in market returns. In addition, the day of the week affects the search for information, which is higher on Mondays and Tuesdays and lower on weekends. The results obtained satisfy the hypothesis about the overconfidence of investors. Consistent with the view that some retail investors are noise traders, we document that retail attention to financial websites has a positive effect on volatility and causes increases in trading volume.

סמינר המרכז לחקר ארגונים: שימוש במתודות איכותניות בחקר ארגונים

סמינר המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי יתקיים ביום ד', 05.04.2017, בין השעות 18:00-16:00, בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס, קמפוס אוניברסיטת חיפה.

נושא ההרצאה: שימוש במתודות איכותניות בחקר ארגונים

המרצה: ד"ר אלי בוכבינדר, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

המרכז לחקר האינטרנט: קול קורא לפרסום מחקר בנושא מבחני פיז"ה

המרכז לחקר האינטרנט מעוניין לחלק פרסים כספיים, תרומת קרן טראמפ, לעבודות מחקר מדיסציפלינות שונות החוקרות את תוצאות מבחן פיז"ה 2015 במערכת החינוך בישראל ומנתחות אותן באמצעות מערכת 'פיז"ה פתוח'. מערכת מחקר זו מאגדת את נתוני מבחן פיז"ה ומאפשרת לנתחם בקלות באמצעות כלים ויזואליים, בזמן אמת, ולהנגישם לציבור.

תוכלו לקרוא על התחרויות, הפרסים והתנאים ולקבל פרטים נוספים בקול הקורא.

בשאלות ולקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאבנר קנטור.

המרכז לחקר האינטרנט

סמינר המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי: עקבי או לא עקבי?

ביום ד', 4.1.2017 יתקיים סמינר של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, בין השעות 18:00-16:00, בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס, קמפוס אוניברסיטת חיפה.

נושא ההרצאה: עקבי או לא עקבי? תפקיד הנראות של המוצר ברצף החלטות רכישה הקשורות בזהות

המרצה: דקלה פרץ, דוקטורנטית בשיווק, אוניברסיטת תל אביב

במחקר הנוכחי אנחנו מתמקדים בהשפעה של נראות המוצר על הביטוי של זהות אישית וחברתית ברצף של החלטות. מחקרים קודמים מראים שצריכת מוצרים בעלי נראות גבוהה היא כלי לתקשור הזהות החברתית או האישית שהפרט מעוניין להביא לידי ביטוי( Griskevicius et al. 2007 Berger and Heath 2007; Chan et al. (2012; למשל צריכה של חולצה ייחודית ומקורית יכולה לסייע לפרט לבטא את הזהות האישית שלו. לעומת זאת חולצה שנושאת את הלוגו של קבוצת הספורט העדיפה עליו יכולה לסייע לפרט לבטא את הזהות החברתית שלו. אנחנו מציעים, שברצף של החלטות הקשורות לזהות האישית או החברתית של הפרט, הסיכוי שיתקבלו החלטות עקביות או לא עקביות בתוך הרצף מושפעת מרמת הנראות של המוצר.

סט של ניסויים, ומטה אנליזה פנימית הראו שכאשר למוצר שמעורב בהחלטה הראשונה ברצף רמת נראות גבוהה, צרכנים נוטים לניטור עצמי וביטוי של זהות עקבית על פני הרצף. כך שבהחלטות עקביות תבוא לידי ביטוי אותה זהות, ובהחלטות לא עקביות הפרט ייטה להחליף בין זהויות.

In the present research, we focus on the effect of product visibility on the communication of personal and social identities. Consumption of visible products has been shown to communicate both types of identities (Berger and Heath 2007; Chan et al. 2012; Griskevicius et al. 2007). For example, a unique t-shirt might help to express one’s personal identity, whereas a t-shirt displaying the logo of one’s favorite sports team might help to express a social identity. We propose that when individuals are faced with sequential decisions regarding products related to their social or personal identities, their likelihood of making consistent or inconsistent decisions—specifically, decisions that consistently reflect the same identity (or inconsistent decisions that reflect different identities)—is influenced by product visibility . A set of experiments and an internal meta-analysis show that when the product involved in the first decision in the sequence is of high-visibility, consumers tend to self-monitor their behavior and express a consistent identity along the sequence.

סמינר: מגמות במאבק בשחיתות השלטונית בישראל

ברצוננו להזמינך לסמינר של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי שיתקיים ביום ד', 07.12.16, בין השעות 16:00-18:00, בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס.

בסמינר ירצה ד"ר דורון נבות בנושא מגמות במאבק בשחיתות השלטונית בישראל

 

ד"ר דורון נבות מתמחה בחקר שחיתות פוליטית ותיאוריה דמוקרטית. הוא סיים את עבודת הדוקטורט בנושא המושג שחיתות פוליטית במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בשנת 2009  משמש כמרצה בבי"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה מ- 2009. ספרו שחיתות פוליטית בישראל זכה בפרס הספר המצטיין בעברית בשנת 2013 מטעם האגודה הישראלית למדע המדינה.

 

תקציר ההרצאה:

בהרצאתי אתאר את המגמות המרכזיות במאבק בשחיתות השלטונית בישראל, ואבקש להסביר את מקורותיהן והשלכותיהן. בתמצית, את המגמה ניתן לתאר כדריכה במקום, אם אנחנו מקלים, או כנסיגה במאבק בשחיתות, אם אנו מבקשים קצת יותר לדייק, בהשוואה למצבנו לפני כעשור.

בשונה מהיום, לפני עשור ופחות שומרי הסף המוסדיים היו מחויבים מאוד למאבק בשחיתות; הם היו עצמאיים יותר; הגישה שלהם הייתה הוליסטית ואקטיבית יותר; וראש הממשלה היה הרבה פחות חזק. היום, לעומת זאת, מבקר מדינה חלש יותר; בעוד שמזוז היה יועמ"ש תקיף שנאבק ברצינות ובצורה רחבה ורב ממדית בשחיתות, היועמ"ש יהודה ויינשטיין שהחליפו היה חלש מאוד, והיועמ"ש הנוכחי מספק לעת עתה "סיבות לדאגה" בתחום המאבק בשחיתות; בית משפט במגננה ולעיתים אף מכשיר שרצים; ואפילו גורמים שבעבר נאבקו בשחיתות בצורה לא פורמאלית, כמו התקשורת או עמותות אזרחיות, חלשות ומוחלשות. מעל הכול, אנו מצויים בעיצומה של הגמוניה ימנית-פופוליסטית, שמקדשת "משילות" על חשבון שלטון החוק, ובכלל זה המאבק בשחיתות.

את ראשית דבריי אקדיש להבהרה מושגית ולתיאור השיח בישראל ובעולם בתחום השחיתות והמאבק בה. בחלק השני אתאר בקצרה מספר גורמים שהשפיעו ומשפיעים על התפתחות המאבק בשחיתות השלטונית. במסגרת זאת אצביע על האופן שבו צמיחת הדמוקרטיה ה"קיסריסטית" משפיע על העיסוק בשחיתות. בחלק השלישי אסקור בקצרה את השינויים הפרסונאליים והמוסדיים העיקריים שחלו בישראל מאז שנתניהו חזר לשלטון. חלק מרכזי מדבריי יוקדש לשינויים שהתחוללו בקרב שומרי הסף המוסדיים שאמונים על המאבק בשחיתות. לאחר מכן, בחלק הרביעי, אצביע על מספר שינויים, כמה מהם חיוביים וכמה שליליים, בתחום המאבק בשחיתות. בכלל זה אסקור בקצרה הנחיות יועמ"ש, פסיקה של בג"צ, חקיקה ודוחות ביקורת המדינה. לסיכום דבריי אבהיר כי לא רק שלא ניתן לראות בחולשת שומרי הסף המוסדיים ומאבקם בשחיתות תרומה ל"משילות" ולדמוקרטיה, אלא פגיעה בהם. כמו כן אציע את הטענה, ככל שיותיר הזמן, כי הנסיגה במאבק בשחיתות היא ביטוי נוסף למשבר בדמוקרטיה הייצוגית הליברלית.