אין מאמרים בקטגוריה זאת. אם תתי קטגוריות מוצגות בעמוד זה, יתכן והן מכילות מאמרים.

duration

Duration

16 months

Tuition

Tuition

52,000 NIS

Schedule

Schedule

Thursday Afternoon
Friday Morning

Joint Seminar

Joint Seminar

With students
from China/India

Shanghai Study Trip

Shanghai
Study Trip

 

International MBA program
Faculty of Management, University of Haifa, Mt. Carmel, Haifa, Israel
Tel: 972-4-8288732 | Fax: 972-4-8249194 | Email: odanenber@univ.haifa.ac.il