bussines logo

apply button

univ logo3

מכרז משרות בחוג למנהל עסקים

לחוג למנהל עסקים בפקולטה לניהול דרושים חברי סגל חדשים בתחומי הידע הבאים:

א. שיווק

ב. מימון

למועמדים המתאימים תוצענה משרות סגל אקדמי בזמן מלא ובמסלול לקביעות.

הדרגה האקדמית תיקבע בהתאם לכישורים המקצועיים של המועמד/ת.

כישורים נדרשים:

  • תואר שלישי (Ph.D.) בניהול, במנהל עסקים, בכלכלה או בחשבונאות.
  • התמחות בשיווק או במימון, בהתאם למשרה המבוקשת.
  • נסיון בהוראה אקדמית בעברית (רצוי גם באנגלית).

הגשת מועמדות

  • יש לשלוח גיליון קורות חיים מלא ומעודכן בעברית או באנגלית.
  • שלושה שמות של ממליצים וכתובותיהם (סודיות מובטחת).
  • ראיון קבלה ו/או הרצאה בסמינר מחלקתי (job talk).
  • מאמר מודפס או תקציר עבודת הדוקטור של המועמד/ת.

כתובת לפניות: פרופ' שי צפריר, ראש החוג למנהל עסקים

דוא"ל: stzafrir@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249580