bussines logo

apply button

univ logo3

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ו - כיתות דליה ודקל

תחילת לימודים 22.10.2020 - ד' בחשון תשפ"א

שנת הלימודים תשפ"א 

תקופת לימוד 1: 22.10.2020 - 18.12.2020 - מערכת דליה, מערכת דקל

תקופת לימוד 2: 24.12.2020 - 19.02.2021 - מערכת דליה, מערכת דקל 


תקופת לימוד 3: 25.02.2021 - 07.05.2021 - מערכת דליה, מערכת דקל

חופשת פסח: 24.03.21 - 03.04.21


תקופת לימוד 4: 13.05.2021 - 09.07.2021 - מערכת דליה, מערכת דקל

 • השקעות (4210) - ד"ר מחמוד קעדן
 • ניהול ארגונים ואסטרטגיה של משאבי אנוש (4075) - ד"ר ענת גרתי
 • חשבונאות ניהולית (0.5 קורס) (4160) - רו"ח יצחק לב


תקופת לימוד 5: 15.07.2021 - 17.09.2021 

 • אסטרטגיה שיווקית (4190) - ד"ר קימברלי וויבר
 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן
 • הסביבה המשפטית של ניהול עסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן-סיון
 • אתיקה ניהולית (0.5 קורס) (4315) - ד"ר אריה רשף

ערב ראש השנה תשפ"ב - 06.09.2020

שנת הלימודים תשפ"ב

תקופת לימוד 6: 14.10.2021 - 10.12.2021

 • יזמות עסקית (0.5 קורס) (4329) - ד"ר ברק בן אבינעם*
 • עסקים בינלאומיים (0.5 קורס) (4295) - ד"ר משה מנור*
 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס
  * יש לבחור קורס אחד מתוך השניים


תקופת לימוד 7: 
16.12.2021 - 11.02.2022

 • סדנת ביטוח (4222) - מר גיל מזרחי
 • סמינר בחירה - סגל ביה"ס*
 • משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס
  * יש לבחור קורס אחד

  (*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים
  (**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

 
דרישות קדם בקורסים השונים:

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.