bussines logo

apply button

univ logo3

מנהל עסקים - ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש - מחזור י"א - כיתת כחל

תחילת לימודים 20.10.2020 - ב' בחשון תשפ"א

שנת הלימודים תשפ"א 

תקופת לימוד 1: 20.10.2020 - 18.12.2020 - מערכת

שיטות כמותיות (6205) - ד"ר ניצה ברקן

ניהול השיווק (6206) - ד"ר גיל שרוני

עקרונות החשבונאות (6204) - ד"ר איתמר כוכבי

סדנת ביטוח, 4 מפגשים (6229) - מר גיל מזרחי


תקופת לימוד 2: 22.12.2020 - 19.02.2021

פסיכולוגיה חברתית (6203) - פרופ' שלמה הראלי

כלכלה ניהולית (6202) - ד"ר דורון ניסני

התנהגות הצרכן (6614) - ד"ר קימברלי וויבר

סדנת ניהול סיכונים, 4 מפגשים (6239) - מר גיל מזרחי


תקופת לימוד 3: 23.02.2021 - 07.05.2021

אסטרטגיה עסקית (6222) - ד"ר חנן בן-עוז

כלכלת מידע (6615) - פרופ' דפנה רבן

התנהגות ארגונית (6208) - ד"ר אורית שמאי

ניהול יכולות (6219) - פרופ' שי צפריר

חופשת פסח: 24.03.21 - 03.04.21


תקופת לימוד 4: 11.05.2021 - 09.07.2021

השקעות (6230) - ד"ר דורון ניסני

ניהול פרויקטים (6217) - ד"ר דורה זאל

ניהול יכולות (6219) - פרופ' שי צפריר

יזמות עסקית (6221) - פרופ' דניאל צבר


תקופת לימוד 5: 13.07.2021 - 17.09.2021

אתיקה ניהולית (6215) - ד"ר אריה רשף

למידה ארגונית - הדרכה ופיתוח מנהלים (6207) - ד"ר טוביה מלמד

דיני עבודה (6220) - ד"ר פאינה מילמן-סיון

ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש (6212) - פרופ' אילן משולם

מיומנויות ניהול בינלאומי, 4 מפגשים (6232) - ד"ר רחלי גבל-שמואלי

ערב ראש השנה תשפ"ב - 06.09.2021  


שנת הלימודים תשפ"ב 

תקופת לימוד 6: אוקטובר - דצמבר 21'

ייעוץ ארגוני (6231) - ד"ר יעל ליבנה

ניהול פיננסי (6216) - ד"ר מחמוד קעדן

משחק עסקים (6228) - פרופ' דפנה רבן


תקופת לימוד 7: דצמבר 21' - פברואר 22'

הערכת ביצועים ותגמול (6213) - ד"ר יאיר מעין

ניהול משא ומתן (6209) - פרופ' שלום שירמן

משחק עסקים (6228) - פרופ' דפנה רבן

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש.