bussines logo

apply button

univ logo3

אודות בית הספר למנהל עסקים

האסטרטגיה שבבסיס פעילות בית הספר למנהל עסקים, היא מצוינות וחדשנות במחקר ובהוראה בתחומים קריטיים לחברות ולארגונים בישראל, תוך התחשבות במאפייני הסביבה הגלובלית של פעילותם. בבית הספר למנהל עסקים פועלות מספר תוכניות מוסמך במנהל עסקים (MBA) בדגשים שונים: לצד התוכנית הכללית למנהלים, קיימות תוכניות המתמחות בניהול ארגונים ללא כוונת רווח, בניהול נדל"ן ושמאות, בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, בניהול ספנות ונמלים, בניהול בינלאומי (תוכנית באנגלית עם דגש על המזרח הרחוק) ובניהול קיימות (תוכנית באנגלית בשיתוף עם החוג לניהול משאבי טבע וסביבה). בנוסף, קיים בבית הספר מסלול מחקרי ללימודי MBA, תוכנית להשלמת תזה עבור בוגרי תואר שני ללא תזה כשלב בדרך ללימודי דוקטורט, ותוכנית דוקטורט עם התמחות בתחומים השונים של מנהל עסקים, למעוניינים בלימודי תואר שלישי.

בית הספר מתגאה בשלושה מרכיבים, היוצרים ביחד את ייחודו ומאפשרים לבוגריו להצליח.  להמשך קריאה...

למה לבוא אלינו?

מעבר לשלושת מרכיבי המצוינות שלנו (הסגל האקדמי, איכות הלומדים והסגל המנהלי), בית הספר מחדש ומתאים את תוכניותיו לשינויים בעולם העבודה. בית הספר גאה בגישתו הערכית, לפיה עליו להכשיר את הבוגרים מעבר לתחומים הקלאסיים, בתחומים של אתיקה ואחריות תאגידית מחד, ובניהול סייבר, סימולציות ומשחקים מקוונים מאידך. השילוב של הכשרה זו מכין את בוגרות ובוגרי התכנית לתפקידי דירקטור ומעלה בארגונים גדולים וקטנים בסקטורים ובענפים שונים.

בית הספר מוביל בפיתוח תוכניות ייעודיות לתואר שני במנהל עסקים בתחומי הנדל"ן והשמאות, ניהול ארגוני המגזר השלישי (ללא כוונת רווח), ניהול ספנות ונמלים וניהול אסטרטגי של משאבי אנוש. תוכנית ה-MBA הבינלאומית בשפה האנגלית מתמקדת בשווקי אסיה וחלוצה בתחומה. תוכניות לימוד חדשות ומלהיבות נוספות נמצאות בשלבי תכנון וביצוע. להמשך קריאה...