bussines logo

apply button

univ logo3

דבר ראש בית הספר למנהל עסקים

ShaiTzafrir

שלום רב,

בית הספר למנהל עסקים פועל על בסיס ערכים של מצוינות, חדשנות, קיימות והפריה הדדית במטרה לחקור ולהפיץ ידע עדכני וחדשני בעל אימפקט כלכלי וחברתי.

בית הספר למנהל עסקים מכשיר מנהלות ומנהלים מעל לשני עשורים. בתקופה זו, הכשרנו מעל לשלושת אלפים בוגרות ובוגרים, המשובצים בתפקידי ניהול בכירים במגוון תעשיות ובסקטורים שונים. אנו גאים בבוגרות ובבוגרים אלה, המהווים חלק מתרומתנו החברתית והכלכלית בארץ ובעולם. במקביל, עשרות תלמידי מחקר יצאו מכותלי בית הספר לאחר שרכשו תואר מחקרי בתחום דעת אקדמי בו תרמו לחזית המחקר בתחומם. על כך מעידים פרסומים רבים להם שותפים תלמידים אלה.

כאמור, בית הספר ממשיך לצמוח ולהתפתח באופן דינאמי. לצד התוכנית המסורתית המכשירה מנהלים למגזר העסקי, פועלות תוכניות לניהול ארגונים ללא כוונות רווח, לניהול נדל"ן ושמאות, ניהול בינלאומי עם דגש על המזרח הרחוק, ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, ניהול ספנות ונמלים וניהול קיימות. המסלול המחקרי הפועל כתוכנית תואר שני במנהל עסקים עם תזה, נכנס לשנתו הרביעית. התוכניות מבטאות את מקצוע הניהול בו קיימת ליבת ידע מרכזית ומשותפת, שעל בסיסה נבנות התמחויות בסוגי ארגונים שונים.

בית הספר מכשיר כעשור תוכנית לתואר שלישי במנהל עסקים. כיום, עשרות תלמידות ותלמידים נמצאים בשלבי שונים של מחקר בתוכנית זו, ובוגריה יצטרפו לעשרות שכבר סיימו לימודיהם אצלנו בעבר, וכיום נמצאים במוסדות אקדמיים ופועלים כיועצים ומנהלים בכירים. בנוסף, מתקיימת בבית הספר פעילות מחקר נרחבת הכוללת סמינרים וכנסים, חלקם בסיוע ובשיתוף פעולה עם מרכזי המחקר הקשורים לבית הספר למנהל עסקים.

בית הספר למנהל עסקים חרט על דגלו אווירת לימודים חיובית בסביבת עבודה משתפת ופורייה, ולכן בית הספר נותן משמעות רבה לחיבור שבין שלושה צירים: הסגל האקדמי, הלומדות והלומדים, והסגל המנהלי. מסורת זו של מצוינות מחקרית, מצוינות בהוראה ומצוינות בהתקשרות חברתית, השתרשה בבית הספר מימיו הראשונים. אנו גאים בתלמידותינו ובתלמידינו, בסגל האקדמי ובסגל המנהלי היוצאים מן הכלל, שבזכותם מהווה בית הספר מרכז מצוינות וחדשנות.

בשם כולנו, אני מזמין אותך להצטרף למשפחת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה: להשתתף בחוויות המחקר, היצירה והלימוד שלנו. דלתות הסגל המנהלי והאקדמי פתוחות תמיד, ופנינו מאירות לבאים בשערינו.

פרופ' שי צפריר

ראש בית הספר למנהל עסקים