bussines logo

apply button

univ logo3

אודות החוג - למה לבוא אלינו?

האסטרטגיה שבבסיס פעילות בית הספר למנהל עסקים, היא מצוינות וחדשנות במחקר ובהוראה בתחומים קריטיים לחברות ולארגונים בישראל, תוך התחשבות במאפייני הסביבה הגלובלית של פעילותם. בבית הספר למנהל עסקים פועלות מספר תוכניות מוסמך במנהל עסקים (MBA) בדגשים שונים: לצד התוכנית הכללית למנהלים, קיימות תוכניות המתמחות בניהול ארגונים ללא כוונת רווח, בניהול נדל"ן ושמאות, בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, בניהול ספנות ונמלים, בניהול בינלאומי (תוכנית באנגלית עם דגש על המזרח הרחוק) ובניהול קיימות (תוכנית באנגלית בשיתוף עם החוג לניהול משאבי טבע וסביבה). בנוסף, קיים בבית הספר מסלול מחקרי ללימודי MBA, תוכנית להשלמת תזה עבור בוגרי תואר שני ללא תזה כשלב בדרך ללימודי דוקטורט, ותוכנית דוקטורט עם התמחות בתחומים השונים של מנהל עסקים, למעוניינים בלימודי תואר שלישי.

בית הספר מתגאה בשלושה מרכיבים, היוצרים ביחד את ייחודו ומאפשרים לבוגריו להצליח. רכיב קריטי ראשון בהצלחת בית הספר, הוא חברות וחברי הסגל. תוכניות בית הספר מנוהלות ומועברות על ידי חברי הסגל האקדמי הקבוע שלו, שהם חוקרים וחוקרות בעלי שם בעולם המחקר הרלוונטי להם, והם שוקדים על הנחלת קדמת הידע בתחומם ללומדי בית הספר. הסגל הקבוע מחוזק במרצי חוץ, שנבחרים על פי מומחיות בנושאים ספציפיים. מרצי חוץ אלה באים ברובם מאוניברסיטאות מובילות בחו"ל ובארץ או מהתעשייה. בנוסף, בית הספר נהנה מפעילות של מספר מרכזי מחקר ומעבדות, בראשם עומדים אנשי בית הספר למנהל עסקים: המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, המרכז לחקר חברת המידע, המעבדה לחקר האינטרנט והמעבדה לחקר תפיסה חברתית של רגשות.

רכיב קריטי שני להצלחת בית הספר, הוא תמהיל הלומדים והלומדות. פרופיל הלומדים הוא של סטודנטים בעלי תואר ראשון (בעלי ממוצע 80 ומעלה), ורובם בעל ניסיון מעשי רב. רבים מתלמידי בית הספר הם בעלי תפקידים בכירים בענפים ובסקטורים שונים. בנוסף, לרבים יש תארים מתקדמים בתחומים שונים, והם מגיעים אלינו ללמוד תואר מתקדם נוסף המשפר את יכולותיהם המקצועיות ומאפשר להם להצליח, כמו גם להתמודד על משרות בכירות. בהתאם, מטבע הדברים, יש לכך השפעה על תוכני הלימוד ועומק הדיונים בכיתה.

רכיב קריטי שלישי, הוא איכות השירות ללומדים הניתן על ידי הסגל המנהלי של בית הספר. אנחנו גאים בסגל זה, שהמאפיין הבולט ביותר שלו הוא גישה שירותית ואנושית, המבוססת על תחושה של מה "אפשר וניתן לעשות". באופן עקבי מדווחים תלמידי בית הספר ובוגריו, כי הקשר עם הסגל המנהלי של בית הספר מהווה חוויה טובה וייחודית.

למה לבוא אלינו?

מעבר לשלושת מרכיבי המצוינות שלנו (הסגל האקדמי, איכות הלומדים והסגל המנהלי), בית הספר מחדש ומתאים את תוכניותיו לשינויים בעולם העבודה. בית הספר גאה בגישתו הערכית, לפיה עליו להכשיר את הבוגרים מעבר לתחומים הקלאסיים, בתחומים של אתיקה ואחריות תאגידית מחד, ובניהול סייבר, סימולציות ומשחקים מקוונים מאידך. השילוב של הכשרה זו מכין את בוגרות ובוגרי התכנית לתפקידי דירקטור ומעלה בארגונים גדולים וקטנים בסקטורים ובענפים שונים.

בית הספר מוביל בפיתוח תוכניות ייעודיות לתואר שני במנהל עסקים בתחומי הנדל"ן והשמאות, ניהול ארגוני המגזר השלישי (ללא כוונת רווח), ניהול ספנות ונמלים וניהול אסטרטגי של משאבי אנוש. תוכנית ה-MBA הבינלאומית בשפה האנגלית מתמקדת בשווקי אסיה וחלוצה בתחומה. תוכניות לימוד חדשות ומלהיבות נוספות נמצאות בשלבי תכנון וביצוע. במהלך הלימודים בית הספר מגשר בין האקדמיה לתעשייה, תוך קיום מפגשים מגוונים עם אנשי שטח.

לפיכך ומכל האמור לעיל, אין זה מפתיע כי תוכניות בית הספר מדורגות כטובות מאוד ברבים מהממדים שנשפטו במסגרת סקרים של גופי הערכה בינלאומיים ושל העיתונות בישראל. דירוגים אלה משקפים את חוות הדעת של בוגרי בית הספר לדורותיהם.