bussines logo

apply button

univ logo3

בוגרי בית הספר למנהל עסקים


לבית הספר למנהל עסקים גוף בוגרים רחב, המונה מאות בוגרים ובוגרות.

הפקולטה לניהול שמה דגש על פיתוח קשרים בין האקדמיה לתעשייה. באמצעות בוגרי הפקולטה אנו מנסים לזהות הזדמנויות תעסוקה והזדמנויות עסקיות הקשורות לקשרים מסוג זה. לאורך כל שנות פעילותה של הפקולטה, אנו מנסים לשמור ולהעמיק את הקשרים עם בוגריה.

לפני כ-10 שנים הקימה קבוצה של מוסמכים יחד עם הנהלת הפקולטה את פורום העסקים - במה המארחת אנשי שם מעולם העסקים והכלכלה, מהארץ ומחו"ל. מפגשי הפורום אליהם מוזמנים סטודנטים ובוגרים כאחד, יוצרים מערכת עניפה של היכרויות וקשרים, התורמת הן לפקולטה והן לבוגריה. כמו כן, נערכים סמינרים ומפגשי מחקר עם בוגרי הפקולטה אשר לומדים ומלמדים בארץ ובעולם.

אנו משתפים את הבוגרים שלנו בתהליך המיון וקבלת הלומדים החדשים, ומזמינים אותם לכל הפעילויות שמתקיימות במסגרת הפקולטה ומרכזי המחקר שלה.

לבית הספר למנהל עסקים קבוצה גדולה של בוגרים באתר LinkedIn, שם מתקיימת פעילות עניפה, אם בתחום חיפוש עבודה ואם בדיונים מקצועיים בנושאים שונים.