bussines logo

apply button

univ logo3

ספרנות - תואר שני במידענות

בשנים האחרונות אנו רואים דיגיטציה מואצת של ספרים וכתבי-עת. אל מול הגידול המתון בכמות הספרים בעולם אנו רואים עליה מואצת ותלולה בכמות המידע. המידע בעל הערך אינו עוד ארוז בצורה המסורתית של ספר או כתב-עת. המידע לובש צורה דיגיטלית, כאשר צורת האריזה אינה מהווה עוד הסממן לטיבו של המידע הגלום בתוכו. המרכיב הטכנולוגי גדל ועימו גם המרכיב הכלכלי והניהולי של המידע.

במקביל למגמה של אופי המידע אנו מגלים גם עצמאות הולכת וגדלה של המשתמשים שלנו - בבתי הספר ישנה הכללה של אוריינות מידע בתוכניות לימוד, מערכות רבות עוברות לשימוש באמצעים הסומכים על אוריינות המשתמש (כמו בנקים, חנויות וכיו"ב). גם השותפות של ההמון ביצירת מידע מביאה עימה צדדים חדשים לעולם התוכן של הספרייה ולתחום של ספרנות. לא ייקח זמן רב עד שתהיה שותפות של ההמון גם בתהליכי ספרנות קלאסיים של ארגון מידע.

ההתמחות בתחום של ספרנות במסגרת לימודי תואר שני במידענות באה לספק לתלמידים את ההבנה בעולם ההולך ומשתנה בכל הנוגע למידע, ארגונו וניהולו. התכנית מושתתת על ההבנה כי לא ניתן כיום לנתק את לימודי המידענות מהפן הטכנולוגי והחברתי של המידע.

המשתתפים במסלול ההתמחות בתחום ספרנות יקבלו ספח לתעודת ה-MA ובו תצוין ההתמחות בספרנות.

* פתיחת מסלול ההתמחות בספרנות מותנית במינימום נרשמים.