bussines logo

apply button

univ logo3

מצגות מכנסים

יום עיון חוגי תשע״א

בקישורים הבאים ניתן לצפות במצגות שהוצגו ביום העיון להצגת מחקרי התזה ועבודות הפרקטיקום של הסטודנטים במחזור תשע״א:
חלק 1
חלק 2
חלק 3 (אודיו בלבד)
חלק 4

כנס מחקר: מידע וידע 2013

מצגת תקציר כותרת ההרצאה שם המרצה
מצגת תקציר איך מחפשים?? צרכי מידע של סטודנטים בישראל - מחקר בחברה רב-תרבותית ריקי גרינברג ויהודית בר אילן
מצגת תקציר אינטראקטיביות בטוקבקים בעיתונות מקוונת בישראל יפה פלמון
תקציר אליעזר בן יהודה וניהול הידע היהודי והישראלי דוד לביא
מצגת תקציר הכחשת השואה באתרי אינטרנט: סממני אידיאולוגיה צרפתית באתרים הפופולריים בחיפושים בגוגל סרג' כהן
מצגת תקציר הספרייה הציבורית בישראל פעילות וציפיות הקהל - שיווק ומיתוג הספריה בעידן משתנה חני חץ ושפרה ברוכסון ארביב
תקציר הערכת הורים ביחס לחשיפה מקוונת של ילדיהם לתכנים אלימים ומיניים רינטה ברסקי
תקציר התכנית הישראלית להנפקת מסמכי זיהוי ונסיעה חכמים ולהקמת מאגר ביומטרי לאומי: תמונת מצב והשלכות חברתיות אבי מרציאנו
מצגת תקציר טכנולוגיות דיגיטליות ועיצוב זיכרון העתיד: תהליך הדיגיטציה של הספריה הלאומית בישראל שרון רינגל
תקציר למידע: מחקר בין מידע ללמידה שיזף רפאלי ודפנה רבן
מצגת תקציר מגמות מחקריות בספרנות העולמית שחף הגפני
מצגת תקציר מדיה חדשים ומסורתיים בראי האינטראקטיביות אילת חן לוי, רות אבידר וירון אריאל
מצגת תקציר מופעי מילים בעיתון יומי כביטוי לאימוץ חדשנות טכנולוגית מיכל גלילי
תקציר מסמכים ישנים, ארכיונים ודעות קדומות מאשה זולוטרבסקי
תקציר מעורבותם של ספרני בתי ספר בישראל בתהליכי חקר של תלמידים ובמתן שירותי יעץ רות אש ארגיל וסנונית שהם
מצגת תקציר נוכחות הספריה הלאומית ברשתות החברתיות ככלי להרחבת קהל לקוחות יורם מלצר ואביעד רוזנברג
תקציר ניתוח תוכן של טוקבקים הכתבות העוסקות בהתעללות, אלימות והזנחה של קשישים ציפי קופר ונועה אהרוני
תקציר שיתוף פעולה מדעי בצל הקונפליקט: ניתוח ביבליומטרי אבישג גורדון
תקציר תיקים אישיים כמקור לזיכרון האישי והקיבוצי סילביה שנקולבסקי-קרול
תקציר Agenda-setting, two-step flow and the world of tech blogs: The role of tech bloggers in the flow of information נירית וייס בלט
מצגת תקציר Big data in academia - Why, when and what aspects אילן ששון
מצגת תקציר Media selection for the announcement of childbirth אורן מלברגר
תקציר NeuroIS - שימוש בהדמיה מוחית במדעי המידע עופר ברגמן
תקציר Strategic Surprise in National and Business Intelligence: a Comparative Study אבנר ברנע

שתוף פעולה מדעי בצל קונפליקט: ניתוח ביבליומטרי

התכנית הישראלית להנפקת מסמכי זיהוי ונסיעה חכמים ולהקמת מאגר ביומטרי לאומי: תמונת מצב והשלכות חברתיות

מצגת תקציר כותרת ההרצאה שם המרצה
מצגת תקציר איך מחפשים?? צרכי מידע של סטודנטים בישראל - מחקר בחברה רב-תרבותית ריקי גרינברג ויהודית בר אילן
מצגת תקציר אינטראקטיביות בטוקבקים בעיתונות מקוונת בישראל יפה פלמון
תקציר אליעזר בן יהודה וניהול הידע היהודי והישראלי דוד לביא
מצגת תקציר הכחשת השואה באתרי אינטרנט: סממני אידיאולוגיה צרפתית באתרים הפופולריים בחיפושים בגוגל סרג' כהן
מצגת תקציר הספרייה הציבורית בישראל פעילות וציפיות הקהל - שיווק ומיתוג הספריה בעידן משתנה חני חץ ושפרה ברוכסון ארביב
תקציר הערכת הורים ביחס לחשיפה מקוונת של ילדיהם לתכנים אלימים ומיניים רינטה ברסקי
תקציר התכנית הישראלית להנפקת מסמכי זיהוי ונסיעה חכמים ולהקמת מאגר ביומטרי לאומי: תמונת מצב והשלכות חברתיות אבי מרציאנו
מצגת תקציר טכנולוגיות דיגיטליות ועיצוב זיכרון העתיד: תהליך הדיגיטציה של הספריה הלאומית בישראל שרון רינגל
תקציר למידע: מחקר בין מידע ללמידה שיזף רפאלי ודפנה רבן
מצגת תקציר מגמות מחקריות בספרנות העולמית שחף הגפני
מצגת תקציר מדיה חדשים ומסורתיים בראי האינטראקטיביות אילת חן לוי, רות אבידר וירון אריאל
מצגת תקציר מופעי מילים בעיתון יומי כביטוי לאימוץ חדשנות טכנולוגית מיכל גלילי
תקציר מסמכים ישנים, ארכיונים ודעות קדומות מאשה זולוטרבסקי
תקציר מעורבותם של ספרני בתי ספר בישראל בתהליכי חקר של תלמידים ובמתן שירותי יעץ רות אש ארגיל וסנונית שהם
מצגת תקציר נוכחות הספריה הלאומית ברשתות החברתיות ככלי להרחבת קהל לקוחות יורם מלצר ואביעד רוזנברג
תקציר ניתוח תוכן של טוקבקים הכתבות העוסקות בהתעללות, אלימות והזנחה של קשישים ציפי קופר ונועה אהרוני
תקציר שיתוף פעולה מדעי בצל הקונפליקט: ניתוח ביבליומטרי אבישג גורדון
תקציר תיקים אישיים כמקור לזיכרון האישי והקיבוצי סילביה שנקולבסקי-קרול
תקציר Agenda-setting, two-step flow and the world of tech blogs: The role of tech bloggers in the flow of information נירית וייס בלט
מצגת תקציר Big data in academia - Why, when and what aspects אילן ששון
מצגת תקציר Media selection for the announcement of childbirth אורן מלברגר
מצגת תקציר NeuroIS - שימוש בהדמיה מוחית במדעי המידע עופר ברגמן
מצגת תקציר Strategic Surprise in National and Business Intelligence: a Comparative Study אבנר ברנע

 

שתוף פעולה מדעי בצל קונפליקט: ניתוח ביבליומטרי

התכנית הישראלית להנפקת מסמכי זיהוי ונסיעה חכמים ולהקמת מאגר ביומטרי לאומי: תמונת מצב והשלכות חברתיות