bussines logo

apply button

univ logo3

מלגות

החוג מעודד את תלמידיו להגיש בקשות ולהתמודד על מענקים, פרסים ומלגות.

בקטגוריה זו ניתן למצוא קישורים לקולות קוראים ולאתרי מלגות.
אנו ממליצים לכם, התלמידים בחוג, להכנס מידי פעם לקישורים הללו ולעבור על המלגות והקולות הקוראים. אנו מצידנו נעשה ככל שביכולתנו לתמוך בבקשות שתגישו.

אוניברסיטת חיפה

מלגות לתואר שני - אוניברסיטת חיפה (הרשות ללימודים מתקדמים)

מומלץ לקורא את תקנון המלגות לתואר שני מטעם אוניברסיטת חיפה. התקנון מפרט את מגוון המלגות המוענקות לסטודנטים לתואר שני מטעם אוניברסיטת חיפה (דרך הרשות ללימודים מתקדמים), התהליך להעברת הבקשות/המלצות לקבלת המלגה והקריטריונים לקבלתה.

מלגות מקרנות חיצוניות (הרשות ללימודים מתקדמים)

קולות קוראים מקרנות ומרכזי מחקר חיצוניים המועברים לרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה ומרוכזים באתר הרל"מ.

ריכוז מלגות באתר דיקנאט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

מלגות מגופים שונים מרוכזות ומפורסמות באתר דיקנאט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה- מלגות על בסיס סוציו-אקונומי ומלגות הצטיינות.

שונות 

 1. מלגות באתר משרד החינוך- ריכוז כל הקרנות המעניקות מלגות בחלוקה על פי קריטריונים שונים- לחצ/י כאן
 2. ריכוז מלגות באתר התאחדות הסטודנטים בישראל- לחצ/י כאן
 3. קרן הסיוע לסטודנטים המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך והתרבות-
  לקול הקורא- לחצ/י כאן
  להוראות והנחיות- לחצ/י כאן
 4. מלגות משרד המדע והטכנולוגיה- לחצ/י כאן
 5. מלגות מפעל הפיס (מלגות לציבור הרחב לשכ"ל מלא, מלגות חד שנתיות, מלגות למגזר הערבי)- לחצ/י כאן
 6. מלגות אייסף ( ISEFI ), הקרן הבינלאומית לחינוך- לחצ/י כאן
 7. מלגות היא"ס (עולים חדשים)- לחצ/י כאן
 8. מלגות נעמ"ת (לסטודנטיות בלבד)- לחצי כאן
 9. פרויקט "רבדים" בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה (העשרה בנושאי יהדות ואקטואליה)- לחצ/י כאן

מלגות מחקר 

 1. מלגות מחקר בנושא השואה ע"ש נתן דורסט ז"ל
  לקול הקורא- לחצ/י כאן
  לטופס בקשת מלגה- לחצ/י כאן
 2. מלגות מחקר בתחום הזדקנות בקהילה מטעם "הקרן לקידום חקר הזקנה" שבמרכז לחקר ולימוד הזקנה
  לקול הקורא-
  לחצ/י כאן
  לטופס בקשת מלגה-
  לחצ/י כאן