bussines logo

apply button

univ logo3

giladbגלעד בנבנישתי
תחומי לימוד קודמים: תואר ראשון בתחומי כלכלה ומדע המדינה.
מקום מגורים: קרית ים.
מקום עבודה: חברת חשמל
תפקיד: אני משמש כראש מדור מידע טכני ממוחשב וכסגן מנהל למערכת ״המידע
הטכני הממוחשב". אתר אינטרה נט זה המשמש מספר אגפים בחברת החשמל בפריסה ארצית, מנגיש חומר טכני הכולל: שרטוטים, הוראות הרכבה, מפרטים טכניים. במסגרת תפקידי כאחראי על האתר הנני עוסק בניהול וארכוב רשומות אלקטרוניות, עבודה בסביבת בסיסי נתונים: oracle ,sql בעיקר שאילתות ודוחות וכן עבודה עם שרתים בסביבת: unix , linux. 
על החוג: הידע התיאורטי שרכשתי במהלך הלימודים, תרמו לי לראייה רחבה ומעמיקה יותר של תחום נימוי הן ברמה האישית והמקצועית, ואף הרחיבו באשר לפוטנציאל הטמון בניהול מערכת מידע שבתחומי. תהליך הכנת הפרויקט היווה עבורי חוויה מאתגרת ומהנה שתרמה תרומה רבה לארגון בו אני עובד והעניקה לי כלים, מיומנויות וידע חדשים. במסגרתו למדתי רבות אודות תכנון ויישום של בניית מערכת לניהול מידע וידע חדשה המיועדת ללקוחות פוטנציאלים חדשים בחברת החשמל. ידע זה ישמש אותי בעתיד לבניית מערכות נוספות.