bussines logo

apply button

univ logo3

רונן בר לב

ronenb

רונן בר לב
תחומי לימוד קודמים: ניהול כלכלה דו חוגי (1990), ראיית חשבון (2002 ), MBA בהתמחות מימון (2006 )
מקום מגורים: חולון
מקום עבודה: האקדמיה והמגזר הפרטי.
תפקיד: אני מרצה באקדמיה ראיית חשבון, ניתוח דחות כספיים ועוד. כמו כן אני רו"ח עצמאי העוסק גם בניתוח ויעוץ כלכלי לחברות.
על החוג: הלימודים בחוג פתחו לי צוהר לעולם אותו לא הכרתי, עולם הרשתות החברתיות. אני משתמש בידע זה הן ככלכלן להערכת שווי חברות אינטרנט והן כדרך לאיתור מהיר של מידע הקיים ברשתות החברות ובאתרי האינטרנט לשם הערכת שווי חברות ובחינת יכולתן העסקית והפיננסית.