bussines logo

apply button

univ logo3

mayag

מיה גן צבי
תחומי לימוד קודמים: תואר ראשון באמנות (2004) ; לימודים לתואר שני בתוכנית הבינתחומית באמנויות (2012)
מקום מגורים: תל אביב
מקום עבודה: הספרייה לאמנות במוזיאון תל-אביב
תפקיד: ספרייה זו מתמחה באמנות מודרנית ועכשווית ובה גם נמצא המרכז לתיעוד אמנות ישראלית. כרכזת קיטלוג תחומי האחריות שלי הם האחדת נהלי קיטלוג, הטמעת נהלי קיטלוג מתקדמים, תיעדוף קליטת הכותרים והדרכה של צוות הספרייה.  
על החוג: הלימודים בחוג סיפקו לי את ידע רב ומאגר של כלים בהם אני נעזרת על מנת למלא במקצועיות את כל אחד ממגוון התפקידים שלי באופן יעיל, עדכני וחדשני.