bussines logo

apply button

univ logo3

tamariתמר ישראלי
תחומי לימוד קודמים: תואר ראשון בלימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית, לימודי מוסמך בספרנות באוניברסיטת חיפה
מקום מגורים: קרית ביאליק
מקום עבודה: ספריית המכללה האקדמית גליל מערבי
תפקיד: אני עובדת כספרנית במכללה האקדמית גליל מערבי. חלק מהמשרה שלי הוא כמידענית רשות המחקר של המכללה. אני אחראית להפיץ קולות קוראים למענקי מחקר, הרצאות בכנסים ופרסום מאמרים. התפקיד כולל גם עזרה לחוקרים בבחירת כתבי עת לפרסום מאמריהם לפי דירוג כתבי העת, יצירת פרופיל חוקר עם הפרסומים שלו והתחברות לרשתות חברתיות אקדמיות.
על החוג: הלימודים בחוג היו מעניינים ומעשירים, שיפרו את היכולת שלי לעזור לסטודנטים ומרצים במכללה ונתנו לי כלים לביצוע מחקרים