bussines logo

apply button

univ logo3

yaela2יעל אלבו
תחומי לימוד קודמים: תואר ראשון במדעי המחשב (טכניון, 1987), תואר שני במחשוב רפואי - מעבדת השינה (טכניון, 1991)
מקום מגורים: חיפה
מקום עבודה: הטכניון
 
תפקיד:  עובדת בטכניון כמתאמת מחשוב בלשכת הסגל האקדמ ובלשכת המשנה הבכיר לנשיא. במסגרת תפקידי אני מפיקה דו"חות אינטגרטיביים ממערכות המחשוב השונות, ומספקת נתונים ומידע לגורמי פנים (לדוגמא הנהלת הטכניון) ולגורמי חוץ בארץ ובעולם (לדוגמא דרוגים עולמיים של מוסדות אקדמיים). בנוסף, עוסקת בהוראת תכנות לילדים במסגרת נוער שוחר מדע בטכניון. כיום אני תלמידת מחקר לקראת תואר שלישי בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט, וד"ר יואל לניר מהחוג למערכות מידע. המחקר עוסק בויזואליזציה של מדדים מחושבים מרובי משתנים ותלויי-זמן. נושא המחקר נשען על פרויקט פיתוח מדד תקשוב בישראל המתבצע ע"י המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה בו אני לוקחת חלק. הפרויקט במימון איגוד האינטרנט הישראלי ובשיתוף חברת בזק, עמותת תפוח ומרכז לינקס.
על החוג: חדוות הלמידה וההזדמנות להתעדכן בחידושים הטכנולוגיים וההתפתחויות המסעירות בתחום המידע, לוותה בהנאה גדולה מההיכרות עם עמיתים ממגוון גילאים, מקומות, תפקידים ותחומי עניין. הלמידה המשותפת בחברתם התאפיינה בהפרייה הדדית ואף הולידה חברויות אמיצות עם חלקם. בנוסף, ניתנה לי ההזדמנות להגשים את שאיפותי להמשך לימודים אקדמיים לקראת תואר שלישי.