bussines logo

apply button

univ logo3

ilanityeאילנית יהודה
תחומי לימוד קודמים: תואר ראשון ושני בהיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן גוריון.
מקום מגורים: באר שבע.
מקום עבודה: הספרייה העירונית המרכזית של באר שבע.
תפקיד: במסגרת תפקידי אני אחראית על מתן שירותי יעץ לתלמידים,
סטודנטים ומורים בחדר העיון למבוגרים. בעבודתי השוטפת אני עוסקת גם במפתוח כתבי עת, הנגשת מאגרי מידע ועוד.
על החוג: הלימודים בהתמחות זו נתנו לי כלים תיאורטיים ומעשיים לפיתוח אישי ומקצועי כאחד. גם עבודת הפרקטיקום בספריית אוניברסיטת חיפה תרמה בהחלט להבנתי המקצועית. יש לציין כי הלימודים הם מעניינים, רב-תחומיים ומתקיימים באווירה נעימה ותומכת.